Team Mijnzzp

Cao

Er zijn inmiddels al negen verschillende cao’s, waarin afspraken zijn opgenomen over zzp'ers. Een cao is van oorsprong bedoeld om afspraken op te nemen die betrekking hebben op werkgevers en werknemers. De regels ten aanzien van zzp'ers in de cao gaan veelal over minimumtarieven voor deze ondernemers. De gedachte erachter is dat de zelfstandig ondernemer op deze manier meer bescherming geniet tegen lage tarieven. Er is bijvoorbeeld al een aantal jaren een cao voor architecten, waarin een minimumtarief is opgenomen.

Inhoudsopgave
Botst met ondernemerschap
Verschillen in zelfstandig ondernemerschap
Bescherming zzp'ers
Wetgeving

Botst met ondernemerschap

Zelfstandig ondernemers kiezen bewust voor het ondernemerschap en alles wat daarbij hoort, zoals vrijheid over de eigen tarieven. Door afspraken over zzp'ers te maken en deze neer te leggen, zoals minimumtarieven, botst dit met het ondernemerschap. Bovendien maken zzp'ers geen onderdeel uit van de partijen die overleggen over de inhoud van de cao. Het is wel zo dat een grote groep zzp'ers te maken heeft met schijnzelfstandigheid, zoals pakketbezorgers.

Verschillen in zelfstandig ondernemerschap

Er zijn uiteraard verschillen in zelfstandig ondernemerschap te onderscheiden. In de danswereld zijn er bijvoorbeeld zzp'ers die liever geen ondernemer zijn, maar graag in dienst willen komen als werknemer. Dit onder meer omdat het niet altijd gemakkelijk is om over het tarief te onderhandelen en om pensioen op te bouwen. Dansers komen vaak alleen als zzp'er aan de slag.

Bescherming zzp'ers

Een cao helpt bij het beschermen van zzp'ers indien er afspraken zijn over minimumtarieven. Bijvoorbeeld om de ondernemers aan de onderkant te beschermen. Het is echter niet de bedoeling dat het minimumtarief in een cao door opdrachtgevers gehanteerd wordt als standaardtarief. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat ondernemers een slechte onderhandelingspositie krijgen. Het is dan ook niet de bedoeling dat een cao met afspraken over zzp'ers voor een onbedoeld effect zorgt.

Wetgeving

Een cao is gericht op werknemers en werkgevers. Wat dat betreft, verdient het de voorkeur om geen afspraken in een cao te maken over zzp'ers, maar wetgeving te creëren. Er is wel wetgeving van toepassing, zoals de wet DBA. Er is echter geen sprake van handhaving van de regels in de wet DBA. Dit heeft onder meer te maken met de onduidelijkheid over het begrijp schijnzelfstandigheid.

Mijnzzp.nl