Team Mijnzzp

Timmerman aan het werk

Ambachtslieden als zzp loodgieters en zzp timmermannen gaan qua tarief in 2022 een fantastisch jaar tegemoet. Uit een analyse van Intelligence Group dat hiervoor heeft samengewerkt met HeadFirst Group is gebleken dat de tarieven van zzp loodgieters en zzp timmermannen dit jaar het meeste stijgen. De uitkomst van de analyse laat zien dat loodgieters een stijging van het tarief kennen van 37% en bij timmermannen is dat percentage 33%.

Inhoudsopgave
Model verhoging van tarieven
Tariefstijging praktische beroepen
Lagere gemiddelde stijging

Model verhoging van tarieven

Er is voor het bepalen van de tariefsverhogingen gebruikgemaakt van een model dat naar de constante verhogingen kijkt. Dat is in dit geval per jaar 1,8%, maar er zijn ook andere factoren om rekening mee te houden. Zo speelt het onder andere mee of er sprake is van een tekort in bepaalde beroepsgroepen. Uit het model blijkt dat het vooral zzp'ers zijn die een praktisch beroep uitvoeren inzetten op een tariefsverhoging. Na de loodgieters en timmermannen voorziet het model dat zzp elektriciens de tarieven eveneens fors verhogen met wel 28%.

Tariefstijging praktische beroepen

Er zijn nog meer praktische beroepen aan te wijzen, waar volgens het model een stijging van de tarieven gaat plaatsvinden. Ook meubelmakers en stoffeerders hebben het bijvoorbeeld druk en gaan een hoger tarief in rekening brengen. Het is de verwachting dat de stijging uitkomt op 12% voor deze vaklieden. Bij schilders valt de verhoging van het tarief nog enigszins mee met 4%, maar bij een hovenier is er weer sprake van een stijging van 12%. Bij het kopen van een nieuwe woning of het laten bouwen van een huis geldt dat de tarieven eveneens stijgen. In de ruwbouw geldt dat bouwvakkers voor het maken van vloeren, muren en een fundering bijvoorbeeld 10% meer vragen dan voorheen. In de afbouw is de stijging hoger met 22%.

Lagere gemiddelde stijging

De gemiddelde stijging is overigens lager dan de genoemde stijgingen voor de specifieke beroepsgroepen. Het is doorgaans zo dat een hoogopgeleide professional bijvoorbeeld per uur 5% meer in rekening brengt. Dat heeft onder meer te maken met de vraag en het aanbod. Er is nu eenmaal op dit moment veel vraag naar ambachtslieden en dat drijft de prijzen op.

Ondernemer aan de boekhoudingEr zijn steeds meer startende zzp'ers, die binnen verschillende branches actief zijn.

Als startende zzp'er is het belangrijk om gebruik te maken van online boekhouden. Hierdoor kun je precies berekenen welk uurtarief je het beste kunt hanteren.

Mijnzzp.nl