Team Mijnzzp

Werknemer in de metaal

Bij het aannemen van personeel wil je natuurlijk de beste werknemer in dienst nemen. Het is echter niet altijd gemakkelijk om de juiste keuze te maken. Bovendien ontstaan er wel eens twijfels als het om mensen gaat die bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of werkloos zijn. In dat kader is het wellicht interessant om te weten dat het mogelijk is om gedurende twee maanden van de regeling onbetaalde proefplaatsing gebruik te maken. Zo komen werknemers die anders moeilijk werk kunnen vinden weer in het arbeidsproces en betaal je als werkgever tijdens de proefplaatsing geen loon.

Inhoudsopgave
Onbetaalde proefplaatsing
Voorwaarden onbetaalde proefplaatsing

Onbetaalde proefplaatsing

Uiteraard dient er wel het een en ander te worden geregeld. Het is bijvoorbeeld nodig om voor een onbetaalde proefplaatsing toestemming te krijgen van het UWV. Bij het verlenen van de toestemming is er sprake van het behoud van uitkering van de werknemer en vindt er geen loonbetaling plaats. De onbetaalde proefplaatsing duurt net zolang als de lengte van de proeftijd aan het begin van de indiensttreding. Doorgaans zijn twee maanden lang genoeg voor de werkgever om te bepalen of de werknemer geschikt is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Voorwaarden onbetaalde proefplaatsing

Er zijn meerdere voorwaarden verbonden om een werknemer op basis van een onbetaalde proefplaatsing in dienst te nemen. Zo dient het de bedoeling van de werkgever te zijn om de werknemer dienstverband aan te bieden na afloop van de proefplaatsing. Bovendien moet het aantal uren dan gelijk zijn aan het aantal uren dat er tijdens de proefplaatsing is gewerkt. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de werknemer een uitkering van het UWV ontvangt en dat de werknemer niet eerder in dienst is geweest.

Hierop zijn overigens een aantal uitzonderingen, zoals wanneer de onbetaalde proefplaatsing een andere functie betreft. Voor werknemers met een WW-uitkering geldt dat er minimaal drie maanden werkloosheid dient te zijn en dat de persoon moeilijk aan het werk komt zonder hulp. Indien nodig kan een proefplaatsing ook langer duren dan twee maanden met een maximum van zes maanden. Behalve als het een werknemer met een WW-uitkering betreft. De aanvraag voor de onbetaalde proefplaatsing is in te dienen bij het UWV.

BedrijfEr zijn voor ondernemers dus verschillende mogelijkheden om aan personeel te komen.

Een onbetaalde proefplaatsing kan voor sommige werkgevers best interessant zijn. Vanzelfsprekend zijn hieraan wel regels en voorwaarden gebonden.

Lees ook ons artikel: Vanuit de WW als zzp-er een bedrijf starten

Mijnzzp.nl