Team Mijnzzp

Winkelstraat

Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe franchisewet van toepassing die de oude franchisecode daarmee vervangt. De code kende geen wettelijke grondslag en was te algemeen van aard. De belangen tussen beide franchisepartijen waren onvoldoende in evenwicht. Daar is nu een einde aangekomen met de introductie van de nieuwe franchisewet. De franchisebranche is enorm groot met meer dan 34.000 franchisevestigingen. Het doel van de nieuwe wet is om naast meer evenwicht tussen partijen ook onbehoorlijke handelswijzen te voorkomen.

Informatiepositie franchisenemer

Een van de kenmerken van de franchisewet is dat de voorafgaande aan het contract de informatiepositie van de franchisenemer wordt versterkt. Zo dienen beide partijen voor het overeenkomen van het franchisecontract elkaar alle benodigde en belangrijke financiële gegevens te verstrekken. Bovendien is er een bedenktermijn aan gekoppeld van vier weken.

In deze periode is het niet toegestaan om extra bedingen in de overeenkomst op te nemen of om betalingen te verzoeken. De franchisenemer krijgt hierdoor de gelegenheid om onderzoek te doen en eventueel professionals in te schakelen. Bij de informatievoorziening gaat het onder meer om de franchiseovereenkomst met bijlagen en handboeken, maar ook om een uitleg over de financiële afdracht.

Zorgplicht van franchisegever

De nieuwe franchisewet voorziet naast een informatieplicht ook in een zorgplicht van de franchisegever. Het is bijvoorbeeld verplicht dat de franchisegever voorziet in zowel commerciële als technische bijstand. Het gaat hier om een zogenoemde inspanningsverplichting. Indien er sprake is van een tussentijdse eenzijdige wijziging in de overeenkomst van de kant van de franchisegever dient er tijdig informatie verstrekt te worden. Dat heeft ermee te maken dat franchisenemers door dergelijke wijzigingen soms investeringen dienen te doen. Of dat de franchisegever de kosten verhoogt.

Bij een ingrijpende wijziging die effect heeft op de franchisenemer geldt dat de franchisegever voor de verandering toestemming dient te vragen. Daarbij dient er sprake te zijn van een volledige en transparante informatievoorziening. Het komt regelmatig voor dat er meerdere franchisenemer zijn en in dat geval moet de meerderheid het met de wijzigingen eens zijn. Overigens voorziet de franchisewet ook nog in een onderdeel dat betrekking heeft op het beëindigen van de overeenkomst. Zo mag een concurrentiebeding niet langer dan een jaar van toepassing zijn.

BedrijfAls franchisenemer zul je in de meeste gevallen ook zelf de boekhouding moeten bijhouden.

Hiervoor kun je tegenwoordig gebruikmaken van online boekhouden. Er zijn veel ondernemers die gebruikmaken van een boekhoudprogramma.

Mijnzzp.nl