Team Mijnzzp

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers die met ingang van 2027 waarschijnlijk in werking treedt, kent steeds minder voorstanders. Knab heeft net als twee jaar geleden een onderzoek hiernaar uitgevoerd onder zzp'ers. In 2021 gaf 41% van de respondenten aan voor een verplichte AOV voor zzp'ers te zijn. Dit percentage is nu gedaald naar 36%. Het gaat hier om de toekomstige verplichte zzp AOV met een vermoedelijke wachttijd van een jaar en een premie die uitkomt rond 8% van het inkomen. De uitkering komt daarbij op het niveau van het minimumloon te liggen.

Inhoudsopgave
Wachttijd een struikelblok
Sociaal probleem
Gevolgen geen AOV of financieel vangnet

Wachttijd een struikelblok

Ondernemers met een eenmanszaak zien vooral de wachttijd van een jaar als een struikelblok om voor een verplichte zzp AOV te zijn. Het onderzoek wijst namelijk ook uit dat de steun onder de ondernemers toeneemt naar 57% indien de wachttijd aanzienlijk korter is. Overigens blijkt dat ruim 40% van de zelfstandig ondernemers niet over een financieel vangnet beschikt als er sprake is van uitval door arbeidsongeschiktheid. 40% van deze groep lukt het daarbij niet om langer dan een jaar rond te komen als er geen inkomen meer uit het bedrijf is.

Sociaal probleem

De deelnemers aan het onderzoek hebben in minderheid een AOV. 22% van de groep heeft een AOV, 9% heeft zich bij een broodfonds aangesloten en 4% heeft via crowdsurance een verzekering. 20% van de respondenten heeft laten weten over voldoende eigen vermogen te beschikken om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid te dragen. Er is echter wel sprake van een sociaal probleem betreffende het aantal ondernemers dat zich niet heeft verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Gevolgen geen AOV of financieel vangnet

Ondernemers die geen financieel vangnet hebben en waarvan de eventuele partner het wegvallen van het inkomen niet kunnen opvangen, komen mogelijk in de problemen. Indien er geen inkomen is uit onderneming en het is door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet mogelijk om te werken, is er geen sociaal vangnet anders dan bijstand. Het recht op bijstand is echter weer afhankelijk van het inkomen van de partner. Daarom is het voor elke zzp'er verplicht of niet verplicht toch verstandig om zich te verzekeren.

Mijnzzp.nl