Team Mijnzzp

Toekomstbestendig ondernemen

Het is eerder te vroeg dan te laat om te beginnen met toekomstbestendig ondernemen. Je hebt als bedrijf dat zich hiermee bezighoudt in het hier-en-nu bestaansrecht, maar ook in de toekomst. Bovendien profiteren toekomstbestendige bedrijven van meerdere succesfactoren die een positieve invloed hebben op de resultaten. Wil je als bedrijf toekomstig bestendig ondernemen dan kan je hier ontdekken hoe je daar het beste mee start.

Inhoudsopgave
Richt je op duurzaamheid
Maak een duurzaamheidsprofiel
Dit zijn de voordelen

Richt je op duurzaamheid

Een eerste stap in de richting van toekomstbestendig ondernemen, is door je aandacht te richten op duurzaamheid. Dit is een van de succesfactoren waar je als bedrijf profijt van hebt. Bij duurzaam ondernemen is er sprake van bewustzijn betreffende de impact op het milieu, waarbij het doel is om deze impact zo klein mogelijk te houden. Je kan bijvoorbeeld met je bedrijf proberen de uitstoot en vervuiling te beperken. Of je richten op het recyclen van materialen, grondstoffen en goederen. Het is eveneens mogelijk om je te gaan bezighouden met het ontwikkelen van duurzame diensten of producten. Denk daarbij maar aan het produceren van milieuvriendelijke artikelen of aan het geven van advies over duurzaamheid.

Maak een duurzaamheidsprofiel

Het is mogelijk om een duurzaamheidsprofiel van je bedrijf te maken. Dit laat zien hoe het met de duurzaamheid in je bedrijf staat. Op basis van het duurzaamheidsprofiel zijn er mogelijkheden om praktische maatregelen door te voeren. Dit met het oog op toekomstbestendig ondernemen. De interne bedrijfsvoering is onderdeel van het profiel net als de producten, diensten en de waardeketen.

Dit zijn de voordelen

Toekomstbestendig ondernemen biedt meerdere voordelen. Je bedrijf krijgt er bijvoorbeeld een beter imago van. Consumenten hebben meer sympathie voor een bedrijf dat een maatschappelijk doel nastreeft en duurzaamheid is daarvoor een belangrijk aspect. Dit brengt zelfs met zich mee dat klanten eerder geneigd zijn om met een duurzaam bedrijf in zee te gaan. De meerderheid van de consumenten let bij aanschaf van een artikel al op de duurzaamheid. Bovendien heb je bij aanbestedingen een streepje voor als je bedrijf toekomstbestendig onderneemt met de focus op duurzaamheid. Het komt steeds vaker voor dat overheden, maar ook bedrijven duurzaamheid als voorwaarde stellen. Hierbij wordt er onder meer gebruikgemaakt van de zogenoemde CO2-prestatieladder.

Mijnzzp.nl