Team Mijnzzp

Nep review

Er zijn kleine en grote bedrijven die gebruikmaken van nepreviews die uiteraard met een positieve beoordeling gepaard gaan. Daar komt in de toekomst een verbod op als het wetsvoorstel geaccepteerd wordt. Er ligt namelijk een voorstel in het kader van consumentenbescherming om nepreviews te verbieden. Daarnaast komt er een verbod om te betalen voor het laten plaatsen van valse beoordelingen. In het wetsvoorstel is aansluiting gezocht bij de Europese richtlijn.

Inhoudsopgave
Misleiden van consumenten
Nepreviews weren
Belang van echte reviews

Misleiden van consumenten

ACM ofwel Autoriteit Consument & Markt geeft aan dat het ook nu al verboden is om consumenten te misleiden om een aankoop te doen. Wat dat betreft, is het momenteel dus ook al verboden om als bedrijf van nepreviews gebruik te maken. Het wetsvoorstel maakt het echter explicieter. Overigens is ACM verantwoordelijk voor het handhaven van de regels en houdt nu ook al consumentenklachten in de gaten net als de markt. Bij het verbieden van nepreviews met een wettelijke basis breiden de werkzaamheden zich wat dat betreft uit. De toezichthouder heeft bij overtreding de mogelijkheid om een boete op te leggen.

Nepreviews weren

Er zijn natuurlijk ook bedrijven die buiten eigen wil om geconfronteerd worden met nepreviews van klanten. Het is mogelijk om daarvoor een aantal maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door allee de gelegenheid te bieden om een review te plaatsen indien er echt sprake is van een klantrelatie. Dat kan door klanten een mail te sturen met daarin een link om een review te plaatsen. Overigens maken de meeste bedrijven al van een dergelijk systeem gebruik. Een andere optie is om als bedrijf handmatige controle uit te voeren op recensies, maar dat kost uiteraard tijd.

Belang van echte reviews

Een groot aantal van consumenten die online aankopen doet, maakt daarbij gebruik van beoordelingen van eerdere klanten. Dat geldt niet alleen voor producten, maar komt ook vaak voor bij het boeken van een hotel of ander type accommodatie. Het verbod op het plaatsen van nepreviews is waarschijnlijk in de lente van 2022 actief. Dan is het ook de bedoeling dat webshops eerst een controle uitvoeren op de reviews alvorens deze online te tonen.

Lees ook: Wetsvoorstel verbod nep beoordelingen aangenomen

Mijnzzp.nl