Team Mijnzzp

Groei aantal ondernemers

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) houdt cijfers bij van het aantal zelfstandig ondernemers. Uit de in december 2022 gepubliceerde cijfers blijkt dat er sprake geweest is van een groei van het aantal zzp'ers. Het betreft hier de periode tussen het derde kwartaal van vorig jaar en het derde kwartaal van het huidige jaar. Er zijn in deze periode 127.000 zzp'ers bijgekomen, waarmee het totale aantal uitkomt op 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers met een eenmanszaak. Aan de hand van de nieuwe cijfers is vastgesteld dat de toename het grootst is geweest in de zorg- en welzijnssector.

1,2 miljoen zelfstandigen zonder personeel

Er maken 1,2 miljoen zzp'ers deel uit van de 9,6 miljoen personen die betaald werk verrichten in de leeftijdsgroep van 15 tot 75 jaar. Het komt erop neer dat 12,5% van degene met betaald werk zzp'er is. De toename is het grootst geweest in de zorg- en welzijnsbranche, waarbij zzp'ers aan het werk gingen als groepsbegeleider, woonbegeleider, socioloog, psycholoog of als medisch specialist. Daarnaast was er een forse groei van het aantal zzp'ers dat aan de slag ging als timmerman, maar ook is er een toename te zien van zzp softwareontwikkelaars net als zzp marketingadviseurs.

Zzp'ers springen in gat

Er zijn beroepsgroepen in bepaalde sectoren waarin het aantal werknemers is teruggelopen. De krimp van werknemers ging hierbij gepaard met de toename van zzp'ers die in het gat sprongen om de positie op te vullen. Dit gebeurde onder meer veelvuldig in de zorg- en welzijnsfuncties, maar bijvoorbeeld ook in de commerciële beroepen net als in de technische sector. De groei van het aantal zelfstandigen en de groei van het aantal werknemers ging in bepaalde beroepsgroepen echter gelijk op. Bijvoorbeeld in de administratieve sector net als in de dienstverlening en in de ICT-branche. Overigens is er ook een afname te constateren van ondernemers in een specifieke sector. Het blijkt dat het aantal zzp accountants fors is gedaald met 21,5% in een periode van een jaar.

Aan de slag als zzp'er vanuit baan of werkloosheid

De cijfers wijzen ook uit dat de groei van het aantal zzp'ers zowel te danken is aan werknemers die de overstap maakten naar het ondernemerschap als aan mensen zonder baan. Er zijn rond de 54.000 mensen zelfstandig ondernemer geworden vanuit werkloosheid.

Mijnzzp.nl