Team Mijnzzp

BV online oprichten

Ben je een zzp'er met een succesvol bedrijf en ben je van plan een bv op te richten? Je hoeft daarvoor straks niet meer naar de notaris. Het is de bedoeling dat het vanaf 1 juli 2023 mogelijk is om online een bv op te richten. Er is in dat geval sprake van een digitale notariële akte, waarbij de notaris gebruikmaakt van een digitaal identificatiemiddel. Je kan je digitale handtekening zetten om het document te ondertekenen. Bij twijfel over de identiteit heeft de notaris overigens de mogelijkheid om te verplichten om wel langs te komen.

Inhoudsopgave
BV online oprichten vanaf 1 juli 2023
Hoe zit het nu dan?
Van zzp naar bv

BV online oprichten vanaf 1 juli 2023

Er moet nog een wetswijziging plaatsvinden voordat het mogelijk is om online een bv op te richten. De verandering betreft een wijziging van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en een wijziging van de Wet op het notarisambt. Na publicatie in de Staatscourant of het Staatsblad is er sprake van het definitief in werking treden van de wet.

Hoe zit het nu dan?

Er zijn nu al mogelijkheden om bijvoorbeeld met het geven van een volmacht het oprichten van een bv op afstand te regelen. Het passeren van een notariële akte is met een volmacht in allerlei situaties mogelijk. Het is tot nu toe echter niet mogelijk om een bv volledig online op te richten zonder dat een persoon fysiek voor de notaris dient te verschijnen. Wel biedt de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid de optie om met behulp van audiovisuele hulpmiddelen een akte te laten verlijden. Dit betreft echter een zogenoemde crisismaatregel en kent geen grond met een blijvend karakter.

Van zzp naar bv

Een eenmanszaak is een andere rechtsvorm dan een besloten vennootschap. Het is dan ook de vraag of en wanneer het zinvol is om als zzp'er een bv op te richten. Doorgaans is het financieel gezien past interessant om deze stap te zetten als de winst minimaal € 150.000 bedraagt. Het belastingvoordeel is bovendien wellicht minder groot dan je denkt. Bij een bv betaal je bijvoorbeeld loonbelasting over het salaris dat je ontvangt. De zzp voordelen komen bovendien te vervallen, zoals de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Mijnzzp.nl