Team Mijnzzp

Winkels

Als je als ondernemer een product of dienst wilt verkopen, is het belangrijk om te onderzoeken of er een afzetmarkt is. Er zijn daarvoor verschillende onderzoeken om uit te voeren, zoals een klantenanalyse en een marktonderzoek. Door deze onderzoeken te doen, krijg je een goed beeld van de afzetmarkt en of het in de markt zetten van een product of dienst succesvol kan zijn. Het is als ondernemer erg belangrijk om eerst de afzetmarkt te onderzoeken. Zonder onderzoek is het lastig te bepalen wie nu precies je doelgroep is en hoe groot de vraag vanuit de markt kan zijn.

Inhoudsopgave
Klantenanalyse: wie is je doelgroep
Marktonderzoek: concurrentie in kaart brengen

Klantenanalyse: wie is je doelgroep

Het is belangrijk om de doelgroep duidelijk te krijgen aan wie je het product of dienst wilt verkopen. Een klantenanalyse is een instrument om daarmee perfect in beeld te krijgen wie de potentiële doelgroep is. Het is onder meer mogelijk om inzicht te krijgen in waar je klanten vandaan komen en hoe oud je doelgroep is. Daarbij breng je het toekomstige koopgedrag als het ware in kaart. Bijvoorbeeld door een aantal vragen te beantwoorden, zoals welke doelgroep koopt je product of dienst? Hoe frequent volgt er een aankoop? Is dat eenmalig, elke week, iedere maand of een keer per jaar? Ook de reden waarom een klant bij jouw bedrijf een product of dienst koopt, is belangrijk om te achterhalen. Bijvoorbeeld of het om een product gaat dat in het dagelijkse leven nodig is of dat het een luxeproduct betreft.

Marktonderzoek: concurrentie in kaart brengen

Een marktonderzoek is eveneens belangrijk om te onderzoeken of er een afzetmarkt is voor je product of dienst. Een van de onderdelen is het in kaart brengen van de concurrentie. Dat is onder meer een manier om te kijken, waarin jouw bedrijf zich ten opzichte van de concurrentie onderscheidt. Marktonderzoek is onder meer van belang om op basis van de uitkomsten de strategie voor marketing te bepalen. Overigens is het mogelijk om zelf deskresearch te doen of voor fieldresearch te kiezen. In het laatste geval leg je het product of de dienst voor aan de potentiële doelgroep. Daarbij voer je dan een kwantitatief onderzoek uit onder een grote groep om veel data te verzamelen. Ook doe je een kwalitatief onderzoek door een beperkt aantal respondenten gedetailleerd te bevragen.

Mijnzzp.nl