Team Mijnzzp

Maaltijdbezorger

Het aantal zzp maaltijdbezorgers kent een forse toename en dat geldt eveneens voor de leeftijd van deze ondernemers. Er staan tegenwoordig rond de tweeduizend zzp maaltijdbezorgers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat waren er vier jaar terug nog geen twintig in totaal. De gemiddelde leeftijd is eveneens toegenomen. Drie jaar geleden was 20% van de maaltijdbezorgers nog tiener en dat aantal is gedaald naar nog geen 10%. De gemiddelde leeftijd van een zzp maaltijdbezorger is volgens de KvK tegenwoordig 27,8 jaar.

Flexibele werken voor zzp maaltijdbezorger

Zelfstandige maaltijdbezorgers die bij de KvK staan ingeschreven als ondernemer hebben net als andere werknemers de gelegenheid om zelf te plannen wanneer te werken. Het is dan ook werk dat in dat opzicht goed te combineren valt met een opleiding en zelfs met andere werkzaamheden. Bovendien is het relatief gemakkelijk werk en is er geen bijzondere expertise voor nodig om als zzp maaltijdbezorger aan de slag te gaan.

Overigens zijn vakbonden tegen dergelijke constructies, zoals deze ook vaak voorkomen bij ander soort beroepen, zoals bij schoonmakers of taxichauffeurs. De vakbonden zijn niet de enige partijen die erop tegen zijn. Ook de Europese Commissie deelt deze mening en voorziet in een wetsvoorstel dat zzp maaltijdbezorgers net als zzp koeriers een vaste overeenkomst krijgen.

Wetsvoorstel vast contract

Er zijn verschillende bedrijven waar medewerkers als zelfstandige werkzaamheden dienen te verrichten. De Europese Commissie wil daar een einde aanmaken met een wetsvoorstel waarin staat dat alle platformmedewerkers een arbeidsovereenkomst dienen te krijgen. In het contract moeten dan voorwaarden komen te staan ten aanzien van het salaris, maar ook op het gebied van werktijden net als het recht op pensioen, uitkeringen en onbetaald verlof.

Vrijwillige keuze als zzp maaltijdbezorger

De Europese Commissie gaat niet zover om alle zzp maaltijdbezorgers een halt toe te roepen. Er geldt namelijk een uitzondering, waarbij het wetsvoorstel niet van toepassing is als een zzp maaltijdbezorger of ander type zzp platformmedewerker zelf voor de ondernemers constructie kiest. Verder geldt er een uitzondering voor bedrijven die kunnen aantonen dat er belangrijke redenen zijn om mensen als zzp'er werkzaamheden te laten verrichten.

BedrijfEr zijn tegenwoordig veel zzp'ers werkzaam als maaltijdbezorger.

Vergeet niet dat je zelf verantwoordelijk bent voor de boekhouding. De meeste zzp'ers gebruiken hiervoor een online boekhoudpakket.

Mijnzzp.nl