Gemiddelde Boekhoudkundige Rentabiliteit voor een Constructeur

Boekhouding

Team Mijnzzp

Om de winstgevendheid van een project of investering te kunnen beoordelen is het belangrijk om de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit te kennen. De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR) komt in het kort neer op de gemiddelde netto opbrengst van een investering dat uitgedrukt wordt in een percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Als de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit hoger is dan de gemiddelde kosten van het totale vermogen, dan is het project of de investering aanvaardbaar.

Waarom de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit berekenen

Ondernemers berekenen de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit om te oordelen of een bepaalde investering de moeite waard is. Door het berekenen van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit kunnen ondernemers op een realistische manier bepalen of een investering wel of niet uit kan. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een nieuwe machine om bepaalde werkzaamheden voor een opdrachtgever te kunnen uitvoeren. In dat geval is het ook belangrijk om de duur van de werkzaamheden op te nemen om de juiste afschrijvingsperiode te kunnen toepassen.

Vul de gegevens in de tabel in en druk op 'bereken'.

Let op! Om de gemiddelde boekhoudkundig rentabiliteit te kunnen berekenen is het belangrijk om alle ontvangsten en uitgaven op te nemen in de berekening. Dit betreft bijvoorbeeld ook de aanschafwaarde (=investering), onderhoudskosten, certificering, manuren, opbrengsten en de restwaarde.

TermOmschrijvingWaarde
InvesteringHoeveel gaat u investeren?
GebruiksduurHoeveel jaar gaat u het bedrijfsmiddel gebruiken?
RestwaardeWat is de waarde van het bedrijfsmiddel aan het eind van de gebruiksperiode? Dit kan ook 0 zijn.
OpbrengstenVul in wat u in totaal met het bedrijfsmiddel verdient. Dus in totaal, gedurende alle jaren.
KostenVul in welke kosten u in totaal aan het bedrijsfmiddel heeft, bijvoorbeeld onderhoudskosten. Dus in totaal, gedurende alle jaren.

Meer informatie

Meer informatie over de Gemiddelde Boekhoudkundige Rentabiliteit vind je onder andere in de volgende weblogs op Mijnzzp.nl:

Boekhoudsoftware vergelijken

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Disclaimer

De bedragen en voorbeeldberekeningen op Mijnzzp.nl zijn indicatief, er kunnen op geen enkele manier rechten aan worden ontleend. De bedragen en berekeningen zijn tot stand gekomen door het verzamelen van openbare informatie op het internet en moeten gezien worden als een indicatie. De bedragen en berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens zoals u die zelf heeft opgegeven en die niet door ons zijn geverifieerd. Er kan sprake zijn van persoonlijke omstandigheden, een afwijkend belastingregime en/of aanvullende of gewijzigde wetgeving. Uw boekhouder of fiscalist kan u verder informeren.

Alle bedragen kunnen afrondingsverschillen bevatten. Wij ronden bedragen af op hele centen naar de dichtstbijzijnde waarde.

De gepresenteerde bedragen en berekeningen zijn niet gecontroleerd noch goedgekeurd door een accountant, de belastingdienst of anderen.

Vindt u een fout in onze berekeningen? Laat het ons weten.

Mijnzzp.nl