Pensioen van een Drone-operator

Oudedag voorzieningen

Team Mijnzzp

Op deze pagina vindt u alles over AOW, pensioen en aanvullend pensioen voor u als Drone-operator. U hoeft niets in te vullen, maar hoe meer u invult, hoe meer informatie we kunnen geven.

Uw situatie

Mijn geboortedatum (jjjj-mm-dd):

Hoeveel spaargeld wilt u voor aanvullend pensioen gebruiken?

Hoeveel wilt u per maand sparen voor aanvullend pensioen?

Met hoeveel rente wilt u rekening houden?

Samenvatting

AOW leeftijd (huidig)66 jaar en 10 maanden
AOW uitkering (met partner)€ 883,67 bruto per maand
PensioenMijn Pensioenoverzicht
Aanvullend pensioen
Bij een inleg van € 0 eenmalig en € 200 per maand gedurende 18 jaar
€ 168 bruto per maand
Netto per maand€ 1.052,09

Wat is uw pensioen- en AOW leeftijd?

  • U heeft uw geboortedatum niet ingevuld, dus wij weten niet hoe oud u nu bent.
  • U krijgt AOW vanaf de dag dat u de AOW leeftijd bereikt. In 2019, 2020 en 2021 is de AOW leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Houd er rekening mee dat uw AOW leeftijd fors hoger kan uitvallen. Vul uw geboortedatum in voor meer informatie.
  • Als u als Drone-operator in loondienst werkt, of heeft gewerkt, heeft u misschien een pensioen van een pensioenfonds. Dat pensioen gaat dan in op uw pensioendatum. Bezoek de website Mijn Pensioenoverzicht van de overheid voor meer informatie.
  • Let op! Het kan zijn, dat uw AOW leeftijd niet gelijk is aan uw pensioenleeftijd. U heeft dan misschien een AOW gat. Vanaf een bepaalde datum krijgt u al wel uw pensioen, maar nog geen AOW. U komt dan misschien geld tekort. Ga na of u hierdoor een tussenliggende periode moet overbruggen.

Hoeveel krijgt u per maand?

  • U heeft een partner. Als u op dit moment AOW zou krijgen, dan krijgt u een AOW uitkering van € 883,67 bruto per maand. Houd er rekening mee, dat de AOW bedragen jaarlijks veranderen. Dit bedrag is dus geen garantie voor de toekomst. Heeft u in het buitenland gewerkt of gewoond? Dan heeft u misschien minder of geen recht op AOW.
  • Als u als Drone-operator in loondienst werkt, of heeft gewerkt, heeft u misschien een pensioen van een pensioenfonds. Dat pensioen gaat dan in op uw pensioendatum. Bezoek de website Mijn Pensioenoverzicht van de overheid voor meer informatie.
  • Het kan zijn dat u zelf spaart of wilt gaan sparen voor een aanvullend pensioen. Op Mijnzzp.nl kunt u een voorbeeldberekening maken.

Aanvullend pensioen sparen

U kunt op verschillende manieren sparen (ook wel kapitaal opbouwen, vermogen opbouwen genoemd) om uw pensioen aan te vullen. Uw boekhouder, fiscalist, accountant of adviseur kan u meer vertellen over de mogelijkheden. Wij kunnen een indicatie geven van de bedragen.

Voorbeeld berekening aanvullend pensioen

U heeft geen geboortedatum ingevuld. Wij gaan er voor deze voorbeeldberekening vanuit dat u geboren bent op 1 januari 1977 en dat uw pensioen en AOW in 2042 ingaan. Omdat de AOW leeftijd vanaf 2022 afhankelijk is van de gemiddelde levensverwachting, is de AOW datum nog niet zeker. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt. Houd er rekening mee dat uw AOW leeftijd fors hoger kan worden. U heeft nog 18 jaar om te sparen voor aanvullend pensioen.

Uitkomst aanvullend pensioen

U wilt eenmalig € 0 inleggen en vervolgens € 200 per maand. U houdt rekening met een (spaar)rente van 1%.

U bouwt een spaartegoed op van ongeveer € 47.000.

Met dit spaartegoed kunt u een jaarlijkse aanvullende pensioen uitkering (bijvoorbeeld een lijfrente uitkering) kopen van € 2.021 per jaar. Dat is € 168 bruto per maand. Let op! Hoeveel aanvullende pensioen uitkering u werkelijk kunt krijgen hangt van veel factoren af, zoals de rente en levensverwachting op het moment van afsluiten, eenmalige en doorlopende kosten, en dergelijke. Deze indicatie gaat er vanuit dat u vandaag 65 bent geworden en een product aankoopt.

Samen met uw AOW uitkering van € 883,67 bruto per maand heeft u dan een inkomen van € 1.052,09 bruto per maand.

Voorbeeldberekening bruto netto

Bruto per jaar€ 12.625,04
Netto berekening
Bruto per maand€ 1.052,09
Inhoudingen per maand- € 257,17 (details)
Kortingen per maand+ € 257,17 (details)
Netto per maand€ 1.052,09
Grondslag: berekening op basis van tarief loonbelasting 1 januari 2023

Berekening inclusief heffingskortingen, exclusief ondernemersaftrek zoals zelfstandigen- en startersaftrek (ondernemers). Wij zijn uitgegaan van een leeftijd die het gehele jaar boven de AOW leeftijd ligt (in 2023 is dit 66 jaar en 10 maanden) en dat u bent geboren op of na 1 januari 1946. Onze berekeningen gelden niet bij een (zeer) hoge leeftijd zoals geboren voor 1 januari 1946. Onze berekeningen gelden niet voor mensen die dit jaar de AOW leeftijd bereiken. Er is geen rekening gehouden met (meestal verplichte) pensioenpremies (werknemers) of uw eigen (fiscale) oudedagsvoorziening (ondernemers). Er is geen rekening gehouden met een eventuele auto van de zaak, (fiscaal) sparen zoals levensloop en dergelijke, en overige vergoedingen en inhoudingen. Er is geen rekening gehouden met mogelijke aftrekposten, zoals hypotheekrente, zorgkosten en dergelijke. Er is geen rekening gehouden met uw (fiscale) partner en eventueel gecombineerde voor- of nadelen, zoals op de algemene heffingskorting.
Disclaimer

De bedragen en voorbeeldberekeningen op Mijnzzp.nl zijn indicatief, er kunnen op geen enkele manier rechten aan worden ontleend. De bedragen en berekeningen zijn tot stand gekomen door het verzamelen van openbare informatie op het internet en moeten gezien worden als een indicatie. Er kan sprake zijn van persoonlijke omstandigheden en aanvullende of gewijzigde wetgeving. Er zijn veel invloeden die AOW- en pensioenuitkeringen, salaris, winst en belasting kunnen beinvloeden zoals leeftijd, werkervaring, CAO afspraken, pensioen, mogelijke opleidingen, rentestand, levensverwachting, samenlevingsvorm, auto van de zaak, woning en dergelijke. De bedragen op maand- en jaarbasis kunnen afrondingsverschillen bevatten. Kapitaalberekeningen zijn gebaseerd op een fictief rendement en houden geen rekening met eenmalige en/of doorlopende kosten.

De gepresenteerde bedragen en berekeningen zijn niet gecontroleerd noch goedgekeurd door een accountant, de belastingdienst of anderen.

Vindt u een fout in onze berekeningen? Laat het ons weten.

Het inkomen van zelfstandig ondernemers kan zeer varieren door onkosten zoals verzekeringen, huisvesting, gereedschap en mogelijke bedrijfsauto's. Daarnaast kunnen de meeste zelfstandig ondernemers lang niet al hun tijd factureren, omdat ze ook bezig zijn met acquisitie, boekhouding, administratie et cetera.

Over deze pagina

Wij hebben geen rekening gehouden met partnerpensioen, wezenpensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), uitkering(en) bij overlijden en andere niet genoemde onderwerpen.

Mijnzzp.nl