Team Mijnzzp

Inkomstenbelasting

Een nieuw belastingjaar brengt altijd een aantal veranderingen met zich mee. Zo zijn er voor zzp'ers in 2024 verschillende wijzigingen in de inkomstenbelasting van toepassing. Bijvoorbeeld met betrekking tot de tarieven in box 1, maar ook ten aanzien van de onbelaste reisvergoeding en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Verder geldt dat er een verlaging is van de mkb-vrijstelling en van de zelfstandigenaftrek. De arbeidskorting valt in 2024 hoger uit.

Inhoudsopgave
Hoger bedrag aftrek zakelijke reizen
Hogere ondergrens KIA regeling
Tarief in box 1 en arbeidskorting
Lagere mkb-vrijstelling en zelfstandigenaftrek

Hoger bedrag aftrek zakelijke reizen

Er geldt in 2024 een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding naar 0,23 euro per kilometer. Deze maatregel is zowel van toepassing op een vergoeding voor werknemers als voor zzp'ers die kosten maken voor zakelijke reizen. Er geldt in 2024 ook voor zzp'ers een verhoogd bedrag voor zakelijke reiskosten die aftrekbaar zijn van de winst uit onderneming.

Hogere ondergrens KIA regeling

In 2024 is de ondergrens voor de toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verhoogd naar een bedrag van 2.846 euro. De maximale aftrek is 28%. Bij het investeren in bedrijfsmiddelen voorziet de KIA in extra fiscaal voordeel voor zzp'ers. De energie-investeringsaftrek komt in 2024 lager uit op 40%. De EIA telt als een extra aftrek van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen vanaf 2.500 euro. Dit naast de reguliere afschrijvingskosten.

Tarief in box 1 en arbeidskorting

Het tarief in box 1 stijgt voor zzp'ers naar 36,97% in de eerste schijf bij een leeftijd beneden de AOW-leeftijd. Er is geen sprake van een wijziging van het tarief voor de inkomstenbelasting in schijf 2, want dit percentage blijft gelijk als vorig jaar en komt uit op 49,5%. De arbeidskorting komt in 2024 hoger uit en is als aftrek toe te passen op het resultaat van de verschuldigde belasting. Het maximale bedrag aan arbeidskorting is 5.532 euro.

Lagere mkb-vrijstelling en zelfstandigenaftrek

De mkb-vrijstelling in 2024 komt uit op 13,31% en dit betekent een verlaging, want de afgelopen jaren was deze vrijstelling nog 14%. De zelfstandigenaftrek kent een verdere verlaging in 2024 naar 3.750 euro. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat je in verhouding als zzp'er meer belasting gaat betalen. De toename van de arbeidskorting zorgt slechts deels voor een compensatie van deze lagere vrijstelling en verlaagde aftrek.

Mijnzzp.nl