Team Mijnzzp

Belastingrente

Je hebt als zzp'er in de periode 1 maart tot 1 mei de gelegenheid om de aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Ben je daar te laat mee, dan bestaat de kans dat je belastingrente moet gaan betalen. Dit geldt ook als je bijvoorbeeld wel op tijd bent geweest met de aangifte, maar de belasting te laat betaalt. De Belastingdienst heeft ook in andere situaties de bevoegdheid om belastingrente in rekening te brengen. Bijvoorbeeld als de aangifte inkomstenbelasting gewijzigd is in verband met onjuist aangeleverde gegevens. Het is in ieder geval altijd beter om als zzp'er te voorkomen dat je belastingrente moet betalen.

Inhoudsopgave
Doe op tijd aangifte
Berekening belastingrente

Doe op tijd aangifte

Belastingrente mag door de Belastingdienst in rekening worden gebracht als de aanslag voor de inkomstenbelasting niet tijdig vastgesteld kan worden. Heb je te laat aangifte gedaan van de winst uit onderneming dan loop je dus het risico op het moeten betalen van deze rente. Lukt het niet je om als ondernemer op tijd je aangifte te doen, dus voor 1 mei 2024? In dat geval is het mogelijk om bij de Belastingdienst een aanvraag in te dienen om uitstel te krijgen, Het is wel belangrijk dat je het uitstel aanvraagt voordat de uiterste termijn voor het indienen van de belastingaangifte is verstreken. Je krijgt anders ook nog eens te maken met een boete.

Berekening belastingrente

De Belastingdienst rekent rente als je de aangifte pas op 1 mei of daarna doet. Indien de Belastingdienst afwijkt van de aangifte die je hebt gedaan, dan geldt dat je eveneens belastingrente moet betalen. Bij het ontvangen van een te late aangifte, maar zonder af te wijken van de aanslag, rekent de Belastingdienst rente vanaf 1 juli van het jaar volgend op het betreffende aangiftejaar. Dit tot het maximum van negentien weken na het ontvangen van de belastingaangifte. Doe je bijvoorbeeld aangifte na 1 mei 2024, maar wijzigt de Belastingdienst de aangifte niet? Je bent dan te laat en de Belastingdienst rekent rente vanaf 1 juli 2024 tot maximaal negentien weken na de datum van ontvangst van de aangifte. De belastingrente voor de inkomstenbelasting komt in 2024 uit op 4%.

Mijnzzp.nl