Team Mijnzzp

Tractor

De overheid wil het makkelijk maken voor stagiairs om een stageperiode te doorlopen bij zzp-bedrijven. Momenteel maken scholen te weinig gebruik van de mogelijkheid om stagiairs onder te brengen bij zzp-ers. De belangrijkste reden dat scholen niet aan zzp-ers denken is de onduidelijkheid met betrekking tot kwaliteitseisen en de erkenning als leerbedrijf. Vooral met betrekking tot de ambachtelijke beroepen is dit een gemist kans. Er zijn veel zzp-ers die prima in staat zijn om stagiairs te begeleiden tijdens hun stageperiode. Momenteel gebeurt dat binnen de praktijk nog niet heel veel, omdat scholen en stagiars niet aan zzp-ers denken.

Stage lopen bij een zzp-er

Een stageperiode doorlopen bij een zzp-bedrijf is vooral bij ambachtelijke beroepen prima mogelijk. Dit betreft niet alleen beroepen zoals goudsmid of zilversmid, maar ook beroepen zoals automonteur, schoonheidsspecialist of grafisch vormgever. Er bestaan veel zzp-bedrijven die prima in staat zijn om leerlingen te begeleiden tijdens hun stageperiode. Ook voor de stagiairs zelf zal het makkelijker worden om een geschikte stageplek te vinden. Veel mbo'ers hebben moeite met het vinden van een geschikte stageplek, waardoor de mbo'ers in sommige gevallen hun opleiding niet kunnen afronden.

Waarom geen stagiairs bij zzp-bedrijven

De belangrijkste reden dat zzp-bedrijven momenteel bijna geen gebruik maken van stagiairs is dat ze geen erkenning hebben als leerbedrijf. Als leerbedrijf ben je verantwoordelijk voor de beroepspraktijkvorming van de leerling en moet je tijd vrijmaken voor de stagiair. Bij erkende leerbedrijven zijn er meestal één of meerdere leermeester die de stagiairs begeleiden tijdens hun stageperiode. Zie voor meer informatie over een erkenning als leerbedrijf de website stagebedrijven.

Zzp-stagiairs een gemist kans

Wanneer het voor zzp-ers en mbo'ers die stage moeten lopen makkelijker wordt om samen te werken zal het voor veel scholen stukken makkelijker worden om hun stagiairs onder te brengen, zodat de leerlingen hun verplichte stageperiode kunnen doorlopen.

Er zijn veel ambachtelijke beroepen te bedenken waarbij stagiairs prima samen kunnen werken met een zzp-er. Denk bijvoorbeeld aan een leerling timmerman die prima samen kan werken met een zzp-er. Het klassieke voorbeeld dat een stagiair stage moet lopen bij een aannemersbedrijf is echt achterhaald. Wel is het belangrijk dat er duidelijke regels komen met betrekking tot erkende zzp-leerbedrijven.

Mijnzzp.nl