Team Mijnzzp

Schenkkring zzp

Een schenkkring zzp bestaat uit een groep zelfstandig ondernemers die elkaar als deelnemer bij arbeidsongeschiktheid financiële ondersteuning bieden. Het is niet altijd mogelijk om jezelf als zzp'er aan te melden bij een schenkkring. Dit gebeurt vaak op voorspraak van een andere deelnemer als het een gesloten schenkkring betreft. Bij een open schenkkring is de toegang wel vrij en is er ook geen limiet voor wat betreft het aantal deelnemers. Een schenkkring is overigens niet als volwaardig alternatief van een AOV te zien. Bovendien is de inleg van de ondernemer niet fiscaal aftrekbaar.

Inhoudsopgave
Inleg schenkkring zzp
Maximaal 2 jaar schenkingen
Afgewezen voor AOV?

Inleg schenkkring zzp

De inleg van de ondernemers voor de schenkkring zzp is een spaarbedrag dat gezien wordt als privévermogen. Hierdoor is de inleg niet op te voeren als zakelijke kosten en dus is het niet mogelijk om van fiscaal voordeel te profiteren. Elk lid van de schenkkring mag jaarlijks een bepaald schenkbedrag krijgen, maar er dient mogelijk wel schenkbelasting over betaald te worden. In 2023 geldt een jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van 2.418 euro indien er geen sprake is van een ouder/kind relatie.

Maximaal 2 jaar schenkingen

Naast het mislopen van fiscaal voordeel of zelfs het betalen van belasting over schenkingen geldt dat een schenkkring doorgaans maximaal 2 jaar financiële ondersteuning biedt. Het is eventueel mogelijk om naast deelname aan een schenkkring een AOV af te sluiten. De premie is lager als je ervoor kiest om de uitkeringsperiode pas na 2 jaar arbeidsongeschiktheid in te laten gaan. 

Afgewezen voor AOV?

Het komt voor dat ondernemers die een AOV willen afsluiten worden afgewezen. Bijvoorbeeld om medische redenen, zoals een chronische ziekte of eerdere aandoening. Indien er sprake is van arbeidsgeschiktheid is het wel mogelijk om je aan te sluiten bij een schenkkring. Er is in dat geval niet zoals bij een AOV sprake van uitsluiting om medische redenen. Er zijn verschillende schenkkringen actief om als zzp'er een keuze uit te maken, waarbij het mogelijk is om je direct aan te sluiten. De hoogte van de maandelijkse inleg voor de AOV schenkkring is daarbij afhankelijk van het gewenste netto inkomen als zich arbeidsongeschiktheid voordoet.

Mijnzzp.nl