Team Mijnzzp

Groeien als bedrijf

Ben je ondernemer met als doel je bedrijf uit te breiden, te laten groeien of verder te innoveren? Er zijn doelgerichte methodes beschikbaar om je bedrijf te laten groeien of om te focussen op innovatie. De OKR-methode is daar een voorbeeld van, waarbij de afkorting staat voor Objectives & Key Results. Deze OKR-methode is erop gericht om op een gestructureerde manier je doel te behalen. Een kenmerk hiervan is dat je flexibel inspringt op veranderingen in je onderneming en op van buitenaf komende factoren.

Inhoudsopgave
Objectives & Key Results (OKR)
Meetbare resultaten
Flexibel opstellen

Objectives & Key Results (OKR)

De belangrijkste kenmerken voor het succesvol toepassen van de OKR-methode zijn de antwoorden op wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je de omzet wilt laten groeien. Dit is een financieel doel, maar er zijn eveneens andere doelen te stellen. Bijvoorbeeld door je als doel te stellen om de klantwaardering voor je product of dienst te verhogen. Of door je te richten op innovatieve ontwikkelingen om deze in je bedrijf toe te passen.

Meetbare resultaten

Om de OKR-methode succesvol toe te passen, is het van belang dat alle activiteiten binnen je bedrijf gericht dienen te zijn om het doel te behalen. Daarbij is het belangrijk dat de resultaten meetbaar zijn. Je hoeft je daarbij niet alleen op het einddoel te richten. Het is bij de OKR-methode juist van belang om het doel te splitsen in kleinere doelstellingen. De resultaten van deze doelstellingen zijn tijdens het proces te meten. Dit maakt het gemakkelijker om stap voor stap naar het einddoel toe te werken.

Flexibel opstellen

Heb je als doel gesteld dat je de omzet wilt verhogen? Dan richt je daar alle pijlen op, zoals op de verkoop van extra producten als je een winkel hebt. Elk idee dat ontspruit en iedere activiteit is gericht op het verkopen van meer producten. Denk daarbij aan producten die tijdens evenementen beschikbaar zijn voor de verkoop of aan speciale feestdagen of unieke campagnes. Daarbij is het eveneens van belang om je op basis van de OKR-methode flexibel op te stellen, zoals wanneer je ineens concurrentie om de hoek krijgt. Wees daarin creatief en bied klanten bijvoorbeeld een kortingskaart aan.

Mijnzzp.nl