Team Mijnzzp

Uitvinding

Ben je bezig met een technische uitvinding of innovatie dan is het belangrijk om deze te beschermen. Dit kan door octrooi aan te vragen, zodat anderen niet de mogelijkheid krijgen om je innovatie na te maken of te gebruiken. Per 1 juni 2023 is het Europees octrooisysteem veranderd en zijn er twee opties. Je hebt de keuze uit een Europees octrooi, waarbij je zelf een keuze maakt uit landen of je maakt gebruik van een unitair octrooi. Dit laatste is nieuwe en is van toepassing in zeventien landen in Europa. De wijziging in het Europees octrooisysteem is doorgevoerd om in een meer efficiënte en goedkopere oplossing te voorzien.

Unitair octrooi

Unified Patent Court is een nieuwe Europese octrooirechtbank en heeft in Den Haag een vestiging. Hier wordt het unitair octrooi uitgevoerd en vindt er toezicht op plaats. Het voordeel van een unitair octrooi is dat je het eigendomsrecht van je uitvinding of innovatie met een enkele aanvraag kan beschermen. Het toezicht en de handhaving in zeventien landen van de Europese Unie vindt plaats vanuit de vestiging in Den Haag in The Hague Hearing Centre. Het is mogelijk om hier rechtszaken te voeren, waarbij een enkele procedure ervoor zorgt dat het recht op octrooi in de aangesloten EU-landen gehandhaafd wordt. Het unitair octrooi is een alternatief en optionele keuze, want het Europese octrooi blijft ook gewoon bestaan. Deze laatste optie heeft wat dat betreft geen verandering ondergaan.

Aaneengesloten landen of zelf kiezen

Je hebt nadat je octrooiaanvraag is verleend de optie om te kiezen uit landen via een Europees octrooi of het unitair octrooi geldend te laten zijn. In dat geval is het octrooi van toepassing voor zeventien landen, namelijk Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Portugal, Oostenrijk, Zweden, Luxemburg, Italië, Malta, Bulgarije, Estland, Slovenië, Finland, Letland en Litouwen. Voor wat betreft de landen die niet bij het unitair octrooi zijn aangesloten, verandert er niets. Daarom is het belangrijk om vooraf te bepalen of er een aanvulling dient te komen met andere landen. Denk daarbij onder meer aan het toevoegen van het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Mijnzzp.nl