Team Mijnzzp

Innovaties

In het bedrijfsleven is er doorlopend sprake van innovaties en het is voor jou als ondernemer interessant om deze ontwikkelingen in de gaten te houden. Vooral als er ontwikkelingen zijn, waar je met je bedrijf van profiteert, zoals meer tevreden klanten krijgen of door op de kosten te besparen. Wat dat betreft zijn er verschillende innovaties die in de nabije toekomst voor uiteenlopende bedrijven een belangrijke rol gaan spelen. Houd deze innovaties in de gaten en kijk welke ontwikkelingen voor jou geschikt zijn om van te profiteren.

Ontwikkeling AI en ML

AI staat voor artificial intelligence en ML voor machine learning. Dit zijn ontwikkelingen die de komende jaren een steeds grotere impact krijgen op bedrijven. Chatbots zijn al ingeburgerd om als klantenservice te dienen en bovendien zijn data te gebruiken om voorspellingen te doen. Zowel AI als ML zorgen ervoor dat het voor bedrijven gemakkelijker wordt om efficiënter te werken, zoals door betere besluiten te nemen. Ook is het mogelijk om heel ver te gaan met het personaliseren van producten en zelfs veel verder dan in het verleden. Om gepersonaliseerde marketing toe te passen, is het mogelijk om van AI-algoritmen gebruik te maken. Deze zijn te benutten om een analyse van klantgedrag op de website te maken, waarbij uiteindelijk te voorspellen valt, welk product een klant wenst te kopen.

Ontwikkeling AR

AR staat voor Augmented Reality en is zeker een ontwikkeling om als ondernemer in de gaten te houden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om met AR virtuele voorwerpen onderdeel uit te laten maken van het echte leven. Daarbij AR onder meer ook te gebruiken om de ervaring van klanten te verbeteren en om binnen het bedrijf de productiviteit te verhogen. Het virtueel plaatsen van objecten in de eigen leefomgeving is nu al mogelijk. Zo kan een klant virtueel kijken hoe een aan te kopen bankstel in een bepaalde kleur in de eigen woonkamer staat. Het voordeel hiervan is dat de aankoop bewuster wordt gedaan. Hierdoor krijgen winkels meer tevreden klanten en loopt het aantal te retourneren artikelen terug. Bovendien bieden bedrijven die AR toepassen de klant optimaal gemak, want deze hoeft de deur niet meer uit om naar de showroom of winkel te komen.

Mijnzzp.nl