Team Mijnzzp

Vrolijke zzp-er

Er is een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat zzp'ers tot nu toe meer omzet verworven hebben dan waar rekening mee is gehouden. Het onderzoek is gehouden door Knab en er hebben duizend ondernemers met een eenmanszaak aan deelgenomen. De resultaten laten zien dat ongeveer 70% van deze ondernemers meer omzet maakt dan vooraf is geschat. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, die al langer bestaan, maar ook starters sluiten zich daarbij aan. Bijna een derde van de respondenten heeft bovendien laten weten dat er groeiplannen zijn voor de onderneming.

Inhoudsopgave
Plezier in het werk
Meerderheid tevreden

Plezier in het werk

Er zijn meer dan een miljoen zzp'ers en er zijn natuurlijk allerlei motieven om zelf een onderneming te beginnen. De respondenten hebben laten weten dat plezier in het werk de allerbelangrijkste reden is om als zelfstandige een bedrijf te starten. Een overweldigende meerderheid van maar liefst 94% gaf als reden dat het verlangen naar werkplezier invloed heeft gehad op de keuze een bedrijf te beginnen. Ook het niet willen werken voor een baas en persoonlijke beroepskwaliteiten zijn reden om te werken vanuit het ondernemerschap. Geld verdienen met het bedrijf staat in elk geval niet voorop als reden om ondernemer te zijn. Overigens is daarbij wel een onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen, want van de eerstgenoemde groep is voor 33% geld een drijfveer en van de tweede groep geeft maar 20% dit als reden aan.

Meerderheid tevreden

Het onderzoek wijst uit dat 86% tevreden zegt te zijn met de zakelijke omstandigheden, maar toch zijn er ook wel zorgen. Ruim 40% van de ondernemers laat weten wel eens zorgen te hebben en dan vooral over de hoeveelheid werk. Bijna alle zzp'ers hebben aangegeven blij te zijn de stap naar een eigen bedrijf te hebben gemaakt. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat jonge zzp'ers de onderneming graag willen laten groeien. 57% geeft aan dat deze ambitie betrekking heeft op de korte termijn. Het gaat dan onder meer om het verder laten groeien van de winst of het groeien qua productaanbod. Een minderheid van een derde zzp'ers laat weten concrete plannen te hebben deze doelstelling te bereiken.

Mijnzzp.nl