Team Mijnzzp

Pensioen

Er is een groep mensen die na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet stil gaan zitten, maar juist actief blijven op de arbeidsmarkt. Dat waren er in het afgelopen jaar al ruim 236.000. Wil je ondernemen na pensioen dan zijn er een aantal voordelen waar je als zzp'er van profiteert. Bijvoorbeeld van de aftrekposten voor ondernemers en natuurlijk ook van het lagere belastingtarief dat op het inkomen van pensioengerechtigden van toepassing is.

Inhoudsopgave
Langer vitaal op de arbeidsmarkt
Fiscale voordelen bij ondernemen na pensioen

Langer vitaal op de arbeidsmarkt

Een belangrijke reden voor ondernemen na het pensioen is dat mensen langer vitaal zijn en op de arbeidsmarkt actief willen blijven. Het voordeel van het ondernemerschap is natuurlijk dat de oudere zzp'ers zelf bepalen hoelang en hoeveel ze werken. Er is eerder een onderzoek van het CBS geweest, waaruit blijkt dat bijna driekwart van de leeftijdsgroep tussen 55 en 65 jaar in overweging neemt om na het pensioen door te werken. Het CBS geeft ook aan dat er nu al zzp'ers zijn die na het ontvangen van pensioen al langer doorwerken. Het gemiddelde van langer doorwerken van ondernemers met pensioen komt uit op twee jaar. Ouderen zijn in deze tijd meer vitaal en de arbeidsmarkt is krap. Dit wekt natuurlijk de belangstelling op van bedrijven om samen te werken met oudere zzp'ers.

Fiscale voordelen bij ondernemen na pensioen

Een groot voordeel van ondernemen na pensioen is dat de pensioengerechtigde zzp'er in een lager belastingtarief valt. Een zzp'er die de AOW-leeftijd heeft, hoeft in het eerste jaar na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd geen premie meer voor de AOW te betalen. Daarom is het belastingtarief lager en in aanvulling daarop zijn er nog meer voordelen. Een zzp'er mag naast de AOW onbeperkt bijverdienen en komt onder meer voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking. Bij het voor het eerst ondernemen geldt dat er bovendien een extra startersaftrek van toepassing is. Ook is er de MKB-winstvrijstelling en deze levert eveneens een fiscaal voordeel op. Overigens is het wel zo dat er mogelijk een hoger belastingtarief van toepassing is (tweede of derde schijf) als de winst uit onderneming met de overige pensioeninkomens een bepaald bedrag overstijgt.

Mijnzzp.nl