Team Mijnzzp

Winkel

Ook ondernemersvereniging ONL en het CDA hebben onlangs een speciaal meldpunt opgericht voor zzp-ers die problemen ervaren met de wet DBA. De reden hiervoor is dat ondernemersvereniging ONL en het CDA geen vertrouwen hebben in het opgerichte meldpunt van de belastingdienst. Ze geven in een gezamenlijk persbericht aan dat ze bang zijn dat zzp-ers en opdrachtgevers geen gebruik gaan maken van het meldpunt DBA van de belastingdienst, omdat de ondernemers hun Burger Service Nummer moeten opgeven aan de belastingdienst. Ondernemersvereniging ONL en het CDA benadrukken in het persbericht dat zzp-ers en opdrachtgevers hun ervaring omtrent de wet DBA anoniem moeten kunnen melden.

Ondernemersvereniging ONL en het CDA geven beide aan dat ze veel signalen ontvangen van zzp-ers die opdrachten mislopen door de nieuwe wet DBA. Ook opdrachtgevers zijn huiverig geworden om zzp-ers in te huren, omdat ze niet precies weten wat de gevolgen op termijn kunnen zijn. Beide partijen geven aan dat het meldpunt DBA van de belastingdienst beter ondergebracht had kunnen worden bij de commissie die de knelpunten van de nieuwe wet DBA onderzoekt. Staatssecretaris Eric Wiebes heeft eerder aangegeven voor de kerstperiode duidelijkheid te verschaffen omtrent de wet DBA.

Dat de wet DBA voor veel problemen zorgt is voor de meeste zzp-ers die er mee te maken hebben inmiddels wel duidelijk. Uit een eerder artikel blijkt dat zzp-ers in het onderwijs massaal niet meer ingehuurd worden, omdat de betreffende scholen en zzp-ers steeds vaker van de belastingdienst te horen krijgen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. In een ander onlangs verschenen artikel van de “de ondernemer” is te lezen dat ook zakelijke opdrachtgevers massaal geen zzp-ers meer inhuren. Binnen de zakelijke dienstverlening werken volgens het artikel ruim 400.000 zzp-ers.

Opdrachtgevers geven massaal aan dat ze geen enkel risico willen nemen met zzp-ers, omdat ze de gevolgen niet kennen. De eerdere toezeggingen van Staatssecretaris Eric Wiebes dat goedwillende opdrachtgevers en zzp-ers zich geen zorgen hoeven te maken, blijken in de praktijk dan ook niet voldoende te zijn. Juridische medewerkers adviseren hun opdrachtgevers momenteel om geen zzp-ers in te huren, omdat ze geen garantie hebben als achteraf blijkt dat er niet aan de regels voldaan is.

Mijnzzp.nl