Team Mijnzzp

Schaftkeet

Staatssecretaris Eric Wiebes heeft onlangs aangegeven nog voor de kerstperiode duidelijkheid te verschaffen over de modelovereenkomst. Veel zzp-ers ervaren problemen met de vervanger van de VAR, en ook de binnen de Tweede kamer zijn er nu vragen gesteld over de modelovereenkomst. Er is sprake van een algemene ergernis over de nieuwe wet DBA. Deze ergernis bestaat voornamelijk uit de onduidelijkheid en het feit dat de Belastingdienst momenteel maar weinig modelovereenkomsten keurt en ook veel contracten afkeurt omdat ze niet aan de regels zouden voldoen.

Alle partijen, inclusief de coalitiepartijen, hebben aangegeven eigenlijk het liefst van de modelovereenkomst af te willen, omdat er teveel onduidelijkheid bestaat en zzp-ers onnodig in de problemen komen door de nieuwe wet DBA. Staatssecretaris Eric Wiebes heeft aangegeven het nog te vroeg te vinden voor conclusies en heeft aangegeven dat goedbedoelende zzp-ers en opdrachtgevers zich geen zorgen hoeven te maken. Momenteel worden er nog geen naheffingen opgelegd aan zzp-ers en hun opdrachtgevers, aldus de Staatssecretaris Eric Wiebes.

De Staatssecretaris heeft nogmaals aangegeven wat het belang is van de nieuwe wet DBA, namelijk het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Hij hoop dat de wet DBA het onmogelijk maakt voor kwaadwillende opdrachtgevers en zzp-ers om schijnconstructies toe te passen.

Uit eerdere berichtgevingen blijkt dat momenteel payroll bedrijven de lachende derde zijn van de invoering van de wet DBA. Er zijn veel bedrijven die geen risico meer durven te nemen waar het aankomt op zzp-ers. Uit diverse praktijkvoorbeelden blijkt dat zzp-ers massaal niet meer ingehuurd worden door opdrachtgevers, omdat deze niet meer weten waar ze precies aan toe zijn.

Ook keurt de belastingdienst veel modelovereenkomsten af. Onlangs hebben de meeste zzp-ers die ingehuurd werden door de Hogeschool Utrecht te horen gekregen dat ze niet meer welkom zijn als zzp-er in het nieuwe schooljaar. Volgens de belastingdienst is er sprake van schijnzelfstandigheid, omdat leerkrachten uit vaste leerboeken onderwijs geven.

Mijnzzp.nl