Team Mijnzzp

Filiaalleidster

In een uitzendinging van het televisieprogramma RADER blijkt dat momenteel Payroll-bedrijven de lachende derde zijn waar het aankomt op de wet DBA. Opdrachtgevers blijken massaal geen zzp-ers meer in te huren, omdat er volgens de opdrachtgevers te veel onduidelijkheid bestaat met betrekking tot de nieuwe wet DBA. De wet DBA moet schijnzelfstandigheid voorkomen, maar lijkt het werken eerder onmogelijk te maken voor opdrachtgevers en zzp-ers. In de uitzending worden diverse praktijkvoorbeelden aangehaald, waaruit blijkt dat samenwerking onmogelijk is geworden.

Zo mag een zzp-docent niet meer als zzp-er voor de klas staan van de belastingdienst, omdat deze niet aan de voorwaarden voldoet van de wet DBA. Volgens de belastingdienst is er sprake van een gezagsverhouding tussen de docent en de school. Deze gezagsverhouding bestaan onder ander uit het feit dat de zzp-docent niet zelf mag bepalen hoe hij of zij precies onderwijs geeft. Het werken met vaste leerstof is dus kennelijk al voldoende om niet aangemerkt te worden als zelfstandige.

Een ander schrijnend praktijkvoorbeeld is die van BNR-radio

Als zzp-redacteur maak je volgens de NVJ-modelovereenkomst geen deel uit van de redactie en mag je ook niet deelnemen aan vergaderingen. Eigen inbreng als zzp-er is volgens de modelovereenkomst dan ook verboden. Uit de reportage blijkt dat wanneer een zzp-er een vergadering bijwoont, er een gezagsverhouding ontstaat omdat de eindredacteur verantwoordelijk is.

Bovenstaande praktijkvoorbeelden maken het totaal onwerkbaar voor opdrachtgevers en zzp-ers. Het ziet er dan ook naar uit dat de nieuwe wet DBA zijn doel voorbij schiet. Als zzp-er is er natuurlijk altijd sprake van een soort gezagsverhouding. Bovenstaande voorbeelden zijn op zijn minst extreem en bijzonder te noemen, omdat op deze manier niemand aangemerkt kan worden als zelfstandig ondernemer.

Zie voor meer informatie ook:

Bloedbad zzp-contracten
Deel zzp-ers begrijpt gevolgen wet DBA niet

Mijnzzp.nl