Team Mijnzzp

Bureau

De Belastingdienst heeft vorige week een speciaal meldpunt geopend voor zzp-ers, opdrachtgevers, intermediairs en branche- of belangenorganisaties die problemen ervaren met de nieuwe wet DBA. De bedoeling van het meldpunt is het verzamelen van onbedoelde effecten op de arbeidsmarkt als gevolg van de invoering van de wet DBA. Alle meldingen worden geïnventariseerd door de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het meldpunt DBA is geen vraagbraak voor individuele vragen. Het is een meldpunt voor mogelijke knelpunten die betrekking hebben op de nieuwe wet DBA.

Staatssecretaris Eric Wiebes heeft eerder al aangegeven dat hij mogelijke problemen met betrekking tot de nieuwe wet DBA versneld wil aanpakken. Eén van de genomen maatregelen is het inzetten van meer belastingambtenaren om de achterstanden weg te werken. Onlangs is naar buiten gekomen dat de belastingdienst grote moeite heeft met het tijdig beoordelen van binnenkomende modelovereenkomsten, waardoor zzp-ers en opdrachtgevers in de problemen kunnen komen. Een andere maatregel lijkt nu te zijn het nieuwe meldpunt.

Staatssecretaris Eric Wiebes heeft ook aangegeven dat goedwillende zzp-ers en opdrachtgevers zich geen zorgen hoeven te maken om de mogelijke gevolgen. Staatssecretaris Eric Wiebes blijft dan ook benadrukken dat zzp-ers gewoon ingehuurd kunnen worden door opdrachtgevers. Wel geeft Wiebes aan dat de communicatie over de nieuwe regels verbeterd moeten worden, zodat er meer duidelijkheid ontstaat over de nieuwe wet DBA.

Ook heeft Wiebes nogmaals het belang benadrukt van de nieuwe wet DBA. Volgens Wiebes zijn er te veel zzp-ers die eigenlijk werkzaam zijn als werknemer en niet als zelfstandig ondernemer. Een voorbeeld dat Wiebes aanhaalt is een ICT-er die al jaren werkzaam is voor één opdrachtgever, terwijl hij of zij geen eigen inbreng heeft.

Mijnzzp.nl