Team Mijnzzp

Nieuw gebouw

Naar verwachting treedt in 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking en deze heeft betrekking op het bieden van meer bouwkwaliteit. De Wet kwaliteitsborging is op alle soorten bouwbedrijven van toepassing en gaat dus ook gelden voor zzp'ers. Bijvoorbeeld als je werkt als zzp aannemer in de bouw. Een van de gevolgen van de wet is het verhoogde risico om aansprakelijk gesteld te worden. De datum van inwerkingtreding is vermoedelijk 1 juli 2022 en er is sprake van een stapsgewijze invoering.

Inhoudsopgave
Wet kwaliteitsborging voor eenvoudige bouwwerken
Minder gebreken als doelstelling
Verantwoordelijkheid Wet kwaliteitsborging

Wet kwaliteitsborging voor eenvoudige bouwwerken

De Wet kwaliteitsborging voor bouwen gaat voorlopig na de inwerkingtreding tot 2024 eerst alleen gelden voor eenvoudige bouwwerken. Het gaat hier dan om het bouwen van eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Daarna gaat de wet naar verwachting eveneens gelden voor grotere bouwwerken. Op deze manier is het voor alle betrokken partijen, zoals gemeenten en bouwbedrijven mogelijk om beetje bij beetje ervaring op te doen met de nieuwe regels en toezicht daarop in de bouw.

Minder gebreken als doelstelling

Het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is dat er bij zowel nieuwbouw als verbouw minder gebreken ontstaan. Om deze reden is het belangrijk dat alle bouwbedrijven beter toezien op de kwaliteit van het werk. De kwaliteit van de bouw is te verbeteren als de kwaliteitscontrole beter is, zodat brandonveilige situaties worden beperkt net als dat er minder constructiefouten voorkomen. Ook wordt daarmee beoogd om onvoldoende isolatie te voorkomen net als een ventilatiesysteem dat slecht functioneert. Een voordeel voor bouwbedrijven kan zijn dat deze minder bouwfouten hoeven te herstellen en dat scheelt kosten. Als bouwbedrijven zelf de kwaliteitscontrole verscherpen is het werk van kwaliteitscontroleurs met een onafhankelijke positie gemakkelijker uit te voeren.

Verantwoordelijkheid Wet kwaliteitsborging

De nieuwe wet brengt verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. Zo ben je als aannemer straks verantwoordelijk voor alle bouwgebreken die je hebt veroorzaakt. De klant heeft dan de mogelijkheid om de aannemer te dwingen de gebreken te herstellen. Dat geldt eveneens als de gebreken pas later aan het licht komen. Ook dient de aannemer de klant te melden op welke manier er sprake is van een verzekering tegen risico’s op schade en gebreken.

Lees ook ons artikel: Energielabel C voor kantoren in 2023

Mijnzzp.nl