Team Mijnzzp

Fiscale voordelen

De fiscale voordelen voor zzp'ers worden in Nederland verder verminderd. Nadat eerst al de zelfstandigenaftrek de daling heeft ingezet, geldt dit nu ook voor de mkb-winstvrijstelling.  In 2024 is de mkb-winstvrijstelling al gedaald van 14% naar 13,31% en uit de plannen van de Voorjaarsnota 2024 zet de daling door in 2025. Het is de bedoeling om met ingang van volgend jaar de mkb-winstvrijstelling verder te verlagen naar 12,03%.

Inhoudsopgave
Wat is de mkb-winstvrijstelling?
Zzp voordelen verdwijnen
Forse ingrepen

Wat is de mkb-winstvrijstelling?

Dit is een aftrekpost op de winst van de onderneming en daar heb je als zzp'er recht op als je voor de Belastingdienst ondernemer bent. De vrijstelling betreft een percentage dat tot 2024 nog 14% betrof en u van 13,31% naar 12,03% gaat. De mkb-vrijstelling pas je toe nadat je de winst uit onderneming eerst met de ondernemersaftrek is verminderd. De ondernemersaftrek bestaat onder meer uit de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2024 nog 3.750 euro, de startersaftrek is dit jaar 2.123 euro. De mkb-vrijstelling is op elk zzp bedrijf van toepassing ongeacht het urencriterium, dat wel van toepassing is op de ondernemersaftrek.

Zzp voordelen verdwijnen

Het lijkt er niet alleen op dat de zzp voordelen verdwijnen, het is ook echt zo. De ondernemersaftrek en de mkb-vrijstelling zijn voor zzp'ers grote fiscale voordelen die nu steeds verder worden verminderd. Bovendien liggen er nog plannen op tafel om voor zzp'ers een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren. Hierdoor komen de inkomens van de ondernemers met een eenmanszaak verder onder druk te staan. Aan de ene kant verdwijnen er fiscale voordelen en aan de andere kant komen er nadelen bij, zoals de verplichte zzp AOV. Het lijkt erop als de belangen van zzp'ers onvoldoende in de politiek vertegenwoordigd zijn.

Forse ingrepen

De vermindering van de ondernemersaftrek was al een forse ingreep en daar komt de vermindering van de mkb-winstvrijstelling nog eens bovenop. Bovendien is de daling naar 12,03% een grotere daling dan waar eerder melding van is gemaakt. De daling zou eerst namelijk naar 12,7% gaan, maar gaat dus nu in 2025 naar 12,03%. Het percentage van 12,7% stond eerder nog vermeld in het Belastingplan 2024, maar is in de Voorjaarsnota 2024 aangepast.

Mijnzzp.nl