Team Mijnzzp

Aftrekpost winst

Het is als startende ondernemer goed om te weten dat je voor bepaalde fiscale aftrekposten in aanmerking komt. Een belangrijke aftrekpost is de mkb-winstvrijstelling die in mindering te brengen is op je winst. Je verlaagt als zzp'er met deze fiscale regeling je winst uit onderneming, zodat je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Je komt in aanmerking voor de vrijstelling als je voor de inkomstenbelasting als ondernemer bent aangemerkt.

Inhoudsopgave
Hoe hoog is de mkb-winstvrijstelling?
Mkb-winstvrijstelling bij verlies
Automatische toepassing
Urencriterium geen voorwaarde
Hoe zit het dan met de boekhouding?

Hoe hoog is de mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling is 14% in 2023. Het is wel de bedoeling om eerst de ondernemersaftrek toe te passen op de winst uit onderneming. Daarna breng je de winstvrijstelling van 14% pas in mindering op de winst. De ondernemersaftrek betreft de zelfstandigenaftrek en eventuele verhoging daarvan als je een starter bent (startersaftrek).

Mkb-winstvrijstelling bij verlies

Boek je geen winst in een jaar, maar is er sprake van verlies? In dat geval is de mkb-winstvrijstelling nadelig te noemen. De vrijstelling zorgt er dan namelijk voor dat je fiscale verlies wordt verkleind.

Automatische toepassing

Je hoeft zelf geen actie te ondernemen om de mkb-vrijstelling aan te vragen. De Belastingdienst houdt daar automatisch rekening mee als je aangifte doet voor de inkomstenbelasting. Ben je nog in de opstartfase van je bedrijf en wil je weten of je ondernemer bent voor de Belastingdienst? In dat geval is het aan te raden om de OndernemersCheck van de Belastingdienst uit te voeren. Zo ontdek je of de Belastingdienst jou aanmerkt als ondernemer.

Urencriterium geen voorwaarde

Het is niet nodig om aan het urencriterium te voldoen om de mkb-winstvrijstelling te krijgen. Het urencriterium is wel van toepassing als je gebruik wilt maken van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Ben je parttime zzp'er dan is de kans groot dat je niet voldoet aan het urencriterium, maar kom je wel in aanmerking voor de mkb-winstvrijstelling van 14%.

Hoe zit het dan met de boekhouding?

Je hoeft de mkb-winstvrijstelling niet in je boekhouding te verwerken. Het is namelijk een fiscale aftrekpost die alleen om de hoek komt kijken op het moment dat je aangifte doet voor de inkomstenbelasting of wanneer je een voorlopige aanslag aanvraagt.

Mijnzzp.nl