Team Mijnzzp

Zzp-er bouw

Werk je als zzp'er in de bouw? Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld met betrekking tot de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. De Wkb gaat in per 1 januari 2024 net als de Omgevingswet. Bovendien komen er per 1 januari 2024 nieuwe regels betreffende bouw- en sloopwerkzaamheden. Het gaat hier om het Besluit bouwwerken leefomgeving ofwel Bbl.

Inhoudsopgave
Kwaliteit, bescherming en aansprakelijkheid
Veiligheid van belang
Omgevingswet

Kwaliteit, bescherming en aansprakelijkheid

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft verschillende doelen. Deze wet komt er namelijk om de kwaliteit in de bouwbranche te verbeteren, maar ook om zakelijke en particuliere klanten bescherming te bieden. Een bouwer is in die zin na ingang van de wet op 1 januari 2024 verplicht om een kwaliteitscontroleur in te schakelen. Deze kwaliteitscontroleur dient gecertificeerd en onafhankelijk te zijn. Ben je zzp aannemer dan is het goed om te weten dat je aansprakelijk blijft voor verborgen gebreken die een klant na oplevering pas ontdekt. De aansprakelijkheid is niet van toepassing als je als zzp aannemer geen schuld hebt aan deze gebreken.

Veiligheid van belang

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving brengt met zich mee dat er een verplichting komt om in voorkomende situaties een veiligheidscoördinator in te schakelen. Deze verplichting is van toepassing bij specifieke bouw- en sloopactiviteiten. De veiligheidscoördinator heeft de verantwoordelijkheid betreffende de veiligheid in de werkomgeving. Daarbij is er tevens sprake van een toezichthoudende en handhavende rol om ervoor te zorgen dat iedereen op de werkplek de veiligheidsvoorschriften naleeft. Verder zorgt het Bbl ervoor dat er strengere eisen van toepassing zijn. Bijvoorbeeld dat het niet meer is toegestaan om een rookgasafvoer van een verbrandingsapparaat via de gevel te laten gaan.

Omgevingswet

De Omgevingswet, die per 1 januari 2024 ingaat, heeft als voordeel dat er sneller vergunningen zijn aan te vragen en te verkrijgen. Er komt hiervoor een loket beschikbaar. Er komt bovendien meer snelheid in de afhandeling. Het duurt vaak tot zesentwintig weken voordat er een beslissing komt, maar het is straks de bedoeling om al binnen acht weken een antwoord te krijgen op de aanvraag.

Mijnzzp.nl