Team Mijnzzp

Loodgieter

Ben je een zzp installatiemonteur? Per 1 april 2023 is het voor installatiebedrijven verplicht om over een geldig CO-certificaat te beschikken. Bijvoorbeeld als je een bedrijf hebt dat cv-ketels, gashaarden of geisers plaatst. De verplichting van het CO-certificaat geldt eveneens als je als zzp installateur onderhoud of reparaties aan dergelijke installaties uitvoert. De achterliggende reden van de verplichting is om te voorkomen dat er zich incidenten en ongelukken als gevolg van koolmonoxide voordoen.

Gecertificeerd bedrijf

Naast de verplichting voor zzp installatiemonteurs en installatiebedrijven geldt dat ook een verplichting komt voor consumenten om alleen van een gecertificeerd bedrijf gebruik te maken. Daarom is het als zzp installateur uiteraard belangrijk om voor 1 april 2023 het CO-certificaat op orde te hebben. De consumenten krijgen via publieksvoorlichting informatie over het ingevoerde stelsel. Daarbij komt er een herkenbaar beeldmerk beschikbaar, zodat consumenten zien of er sprake is van een gecertificeerd bedrijf.

Traject CO-certificaat

TechniekAls je werkzaamheden onder de CO-certificering vallen, is het belangrijk om het examen Bewijs van Vakmanschap CO af te leggen. Dit examen bestaat uit een theorietoets en praktijkexamen (1 dag en direct af te leggen). Controleer of je aan de beoordelingsrichtlijn 6000-25 voldoet en stel een kwaliteitshandboek CO op. Tot slot is het nodig om een Certificerende Instelling te selecteren en daarmee een contract af te sluiten. De CI voert een toelatingsonderzoek uit en stelt een eindrapport op dat de basis vormt voor het verkrijgen van het CO-certificaat. Het duurt een aantal weken voordat het gehele proces is doorlopen, zodat het aan te raden is om er direct mee te beginnen.

Geen uitstel meer

De invoering van het verplichte CO-certificaat voor onder meer zzp installatiemonteurs die met gasverbrandingsinstallaties werken, is eerder uitgesteld. Minister de Jonge heeft laten weten dat er niet nog een keer uitstel komt. Eerder zou de verplichting per 1 januari 2023 al gelden, maar er waren op dat moment nog te weinig wettelijk gecertificeerde installatiebedrijven met een registratie. Heb je als zzp installatiemonteur per 1 april 2023 geen CO-certificaat dan is het niet meer toegestaan om aan gasverbrandingsinstallaties te werken. Consumenten mogen je dan niet meer inschakelen voor onderhoud, reparatie of plaatsing van bijvoorbeeld een cv-ketel.

Een bewijs van vakmanschap afleggen

Als installateur is het dus belangrijk om te beschikken over het Bewijs van Vakmanschap CO. De verplichte co certificering heeft gevolgen voor installateurs die niet voldoen aan de regelgeving. Wanneer je niet gecertificeerd bent, dan mag je van de overheid vanaf 1 april 2023 niet meer werken aan gasverbrandingsinstallaties. De gasketelwet voorkomt dat niet iedereen zomaar aan gasverbrandingsinstallaties kan werken.

BouwDe gasketelwet is actief vanaf 1 april 2023 en heeft betrekking op alle monteurs die bijvoorbeeld onderhoud plegen aan een cv-ketel. Het is de branchevereniging Techniek Nederland die hiervoor een stappenplan heeft gemaakt. Als installateur en als bedrijf is het dus nodig om het examen Bewijs van Vakmanschap CO af te leggen. Opdrachtgevers mogen ook alleen zaken doen met een bedrijf dat beschikt over de CO certificering. Het certificaat CO certificering is dus belangrijk voor alle bedrijven binnen de installatiebranche.

Bewijs van vakmanschap CO nodig om ongelukken te voorkomen

Een bewijs van vakmanschap CO is nodig om incidenten en ongelukken te voorkomen. In het verleden zijn er regelmatig fouten gemaakt bij het installeren van cv-ketels en dit kan ernstige consequenties hebben. De gasketelwet moet dit met de nieuwe verplichte co certificering in de toekomst voorkomen. De verplichte CO certificering is nodig bij het werken aan een cv-ketel of gashaard. Het is de verwachting dat steeds meer opdrachtgevers zullen vragen naar het certificaat wanneer je werkzaamheden aan gasinstallaties gaat uitvoeren. Bedrijven die niet beschikken over de CO certificering mogen dan ook niet langer werken aan gasverbrandingsinstallaties.

Mijnzzp.nl