Team Mijnzzp

Google link spam update

Op het gebied van SEO is het belangrijk om waardevolle content te bieden, maar ook om autoriteit te krijgen. Dit bereik je onder meer door relevante backlinks te creëren, waarbij op andere websites naar jouw website wordt verwezen. Het laten ontstaan van natuurlijke links geeft daarbij het meeste resultaat. Heb je onnatuurlijke links die naar je website verwijzen, dan zie je daar mogelijk het effect van na de Google link spam update. Een voorbeeld van een onnatuurlijke link is een link die gekocht is.

Inhoudsopgave
Google link spam update
Wat is het effect van de link spam update?
Geen penalty

Google heeft in december 2022 een link spam update doorgevoerd. Hierbij maakt Google gebruik van SpamBrain om de strijd aan te gaan met linkspam. Het spampreventiesysteem is gebaseerd op AI en spam is daarmee direct te detecteren. Bovendien biedt het systeem de mogelijkheid om websites te signaleren die links gekocht hebben. Zo vindt er eveneens detectie plaats van websites die ingezet worden om in uitgaande links te voorzien.

De uitrol van de link spam update heeft ongeveer twee weken geduurd. De update heeft mogelijk effect op de ranking van je website. Bijvoorbeeld als het systeem geconstateerd heeft dat er sprake is van zogenoemde spam links. De autoriteit van de website verminderd namelijk door de spammy links en dit heeft invloed op de ranking. Link spam betreft links die bedoeld zijn om de zoekmachine optimalisatie op een onnatuurlijke wijze te manipuleren. Er vindt na detectie neutralisatie van de betreffende links plaats. Deze tellen vanaf dan niet meer mee als rankingfactor.

Geen penalty

De Google link spam update zorgt er overigens niet voor dat websites met een penalty geconfronteerd worden. Het enige effect is dat er neutralisatie van de spammy links plaatsvindt. Een eventuele daling in de positie van de zoekresultaten behoort dan wel tot de mogelijkheid. Mocht je website lager ranken na de update dan is het belangrijk om extra aandacht aan SEO te besteden. Richt je op het aanbieden van kwalitatieve content en houd rekening met andere factoren die invloed hebben op de ranking.

Mijnzzp.nl