Team Mijnzzp

Verbetering veiligheid bouw

Er zijn verschillende bedrijven in de bouwsector die van mening zijn dat de veiligheid van zzp'ers in de bouw verbetering nodig heeft. Naast het verhogen van de veiligheid geldt dat er ook voor het vakmanschap ruimte is voor verbetering. Uitzendbureaus en grote bouwbedrijven hebben een convenant getekend met als doel om de vaardigheden en veiligheid van zzp'ers op niveau te brengen. Overigens is het convenant eveneens van toepassing op ingehuurde werknemers, zoals uitzendkrachten.

Inhoudsopgave
Handelingskader
Vaardigheden op bepaald niveau

Handelingskader

De partijen die het convenant hebben ondertekend, hebben een termijn gesteld van drie tot vijf jaar om in deze periode met leerprojecten te beginnen. Aan de hand hiervan volgen er dan bestuurlijke afspraken die in een handelingskader worden opgenomen. Het doel is om het handelingskader voor de complete bouwketen te laten gelden. Dit betekent dat niet alleen zzp'ers eraan gebonden zijn, maar ook de bedrijven die de opdrachten verstrekken. De veiligheid staat daarbij hoog in het vaandel, maar ook gezond werken. Daarbij is er onder meer aandacht voor taalvaardigheden. Een taalbarrière kan de veiligheid op de bouwplaats namelijk in de weg staan met alle risico’s en gevolgen van dien.

Vaardigheden op bepaald niveau

De samenwerkende bedrijven zijn van mening dat er een aantal vaardigheden is dat op een bepaald niveau moet zijn om de veiligheid te verbeteren. Het doel is om pas zzp'ers en andere inhuurkrachten op de bouwplaats toe te laten als de vaardigheden op het gebied van taal, vakmanschap en veiligheid op orde zijn. De inhoud van het convenant wijst erop dat praktijkonderzoek moet uitwijzen wat nodig is om tot een handelingskader te komen. Een voorbeeld is het in kaart brengen van een project, waarbij de praktijk leert dat bouwers tegen bepaalde problemen ten aanzien van de veiligheid aanlopen.

Er zijn uiteraard al allerlei onderzoeken beschikbaar ten aan zien van de veiligheid in de bouw. De projectonderzoeken gaan echter meer tot in detail in op de zaken om tot een verbetering van de veiligheid te komen. Dit is volgens de deelnemende bedrijven nodig, omdat er nog altijd relatief veel ongelukken plaatsvinden op bouwplaatsen. De tijd gaat uitwijzen met welke concrete maatregelen en adviezen de deelnemende bedrijven en organisaties komen.

Mijnzzp.nl