Team Mijnzzp

Ondernemers aan het praten

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen van toepassing in 2023 voor de zzp'er door de invoering van nieuwe wetten en regels. De zelfstandigenaftrek gaat flink naar beneden en de fiscale oudedagsreserve wordt afgeschaft. Maak je wel eens gebruik van derden voor het uitbesteden van werkzaamheden of diensten? Dan is het belangrijk te weten dat de Belastingdienst hiervoor een nieuwe manier van aanleveren hanteert.

Inhoudsopgave
Zelfstandigenaftrek naar 5.030 in 2023
Afschaffing fiscale oudedagsreserve
Uitbetaalde bedragen aan derden

Zelfstandigenaftrek naar 5.030 in 2023

De zelfstandigenaftrek duikelt in 2023 naar beneden en belandt op een bedrag van 5.030 euro. Dit is een daling van maar liefst 1.280 euro en is veel hoger dan eerder in de voorgespiegelde afbouw was aangekondigd. Het is de bedoeling dat de aftrek voor zelfstandigen steeds verder omlaag gaat om in 2027 uit te komen op 900 euro. In 2024 daalt de zelfstandigenaftrek naar 3.750 euro en in 2025 naar 2.470 euro. In 2026 bedraagt het fiscaal aftrekbare bedrag nog 1.200 euro.

Afschaffing fiscale oudedagsreserve

Je kan als zzp'er in 2022 nog een laatste keer gebruikmaken van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Het is vanaf 2023 niet meer mogelijk om van de FOR gebruik te maken, waardoor je fiscaal voordeel misloopt. Overigens is het gebruikmaken van FOR in de praktijk te zien als uitstel van belasting over een deel van de winst. Je profiteert van FOR door een bedrag in mindering te brengen op je winst, maar in de toekomst moet je er wel belasting over betalen. Je kan bijvoorbeeld met het bedrag een lijfrente aankopen, maar dan vindt er belastingheffing plaats over de lijfrentetermijnen die uitgekeerd worden. Mocht je als zzp'er stoppen met je bedrijf en heb je van FOR gebruikgemaakt? In dat geval vindt de afrekening met de belasting direct plaats.

Uitbetaalde bedragen aan derden

Bij het inhuren van derden die werkzaamheden voor je verrichten en daarvoor betaald worden, dien je dit aan de Belastingdienst te melden. Het gaat hier om het inhuren van personen die zelf geen ondernemer zijn en niet bij je in dienst zijn. De wijziging van opgave uitbetaling aan derden maakt vanaf nu een onderscheid tussen inhoudingsplichtige uitbetalers (je hebt een loonheffingennummer) en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers (je hebt geen loonheffingennummer). Kijk voor meer informatie over de wijze van aanleveren op de website van de Belastingdienst.

Mijnzzp.nl