Team Mijnzzp

Elektrische fiets

Lang niet elke zzp'er kiest ervoor om een auto op de zaak in te schrijven. Of misschien is dat eerder gebeurd, maar wil men nu graag een fiets inschrijven op de zaak. Met ingang van het jaar 2020 zijn de regels voor het inschrijven van een fiets op de zaak aangepast. Deze nieuwe regels hebben er onder meer voor gezorgd dat er bijtelling dient te worden betaald. Is het voor jou nog niet helemaal duidelijk waar je op dit vlak nu precies allemaal rekening mee dient te houden? Dan kan de informatie die je terug kan vinden in dit interessante artikel daar verandering in brengen!

Inhoudsopgave
Fiets van de zaak?
Privékilometers met je zakelijke fiets?
Woon-werkverkeer fiets

Fiets van de zaak?

Wanneer je een fiets wenst in te schrijven op de zaak zal je daarvoor dus rekening moeten houden met een compleet nieuwe regelgeving. Fiets je als zzp'er zakelijke kilometers terwijl je daarbij gebruikmaakt van je privéfiets? Dan zijn er geen veranderingen om rekening mee te houden. Je kan in dat geval dus met andere woorden nog altijd 0,19 euro per kilometer als bedrijfskosten blijven opvoeren.

Het is voor ondernemers echter ook mogelijk om hun fiets te beschouwen als ondernemersvermogen. Dit behoort in de praktijk al tot de mogelijkheden zodra er 10 procent of meer gefietste kilometers zakelijk zijn. Als zzp'er moet je hier een inschatting van kunnen maken waarna je vervolgens aan de hand van bijvoorbeeld een logboek de nodige bewijzen moet kunnen leveren.

Behoort de fiets in de praktijk daadwerkelijk tot het ondernemersvermogen? Dan zul je daarvoor rekening moeten houden met een aantal fiscale regelingen. Deze regelingen moeten het zakelijk kopen van een fiets aantrekkelijk(er) maken.

Privékilometers met je zakelijke fiets?

Wanneer je als zzp'er ook privékilometers aflegt met de fiets die je hebt gekocht op je zaak en volledig beschouwd als ondernemersvermogen, dan dient er daarvoor een correctie voor privégebruik te worden toegepast. Deze correctie werd tot januari 2020 nog berekend op basis van een vermenigvuldiging van de kilometerprijs met het aantal private kilometers die ermee werden afgelegd. Dit betekende dat er dus van jou als zzp'er werd verwacht dat je een soort van kilometerregistratie bijhield. Bovendien werd er eveneens verwacht dat je vooraf een kilometerprijs had berekend.

Met ingang van 1 januari 2020 is bovenstaande dus echter niet langer van toepassing. Maak je ook privégebruik van een fiets die je hebt ingeschreven op de zaak? Dan geldt dat er voor de inkomstenbelasting sprake zal zijn van een bijtelling voor privégebruik. Dit is dus vergelijkbaar met de situatie waarin er een auto op de zaak wordt aangekocht.

Woon-werkverkeer fiets

Let wel, belangrijk om rekening mee te houden is dat ook woon-werkverkeer wordt beschouwd als privégebruik van het voertuig. De bijtelling die wordt toegepast voor een fiets op de zaak bedraagt op moment van schrijven 7 procent van de consumentenprijs. Dit is dus voor alle duidelijkheid de prijs inclusief BTW. Naast deze bijtelling van 7 procent is er verder geen correctie meer vereist voor het privégebruik van de zakelijk aangekochte fiets in kwestie.

Mijnzzp.nl