Team Mijnzzp

Zzp-er aan het werk

Er is vorig jaar een stijging van het aantal bedrijven in Nederland geweest. Het aantal fulltime zzp'ers heeft voor een grote bijdrage aan deze groei gezorgd met een stijging van 7%. Deze gegevens komen voort uit het Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel dat op 27 januari 2022 is gepresenteerd.

Toename aantal vrouwelijke ondernemers

De statistieken laten onder meer zien dat het aantal vrouwen met een bedrijf eveneens is toegenomen. In bepaalde sectoren is het aantal vrouwen met een eigen onderneming groter dan het aantal mannen. Bijvoorbeeld in de persoonlijke dienstverlening net als in de sector gezondheid. Overigens is er eveneens een forse stijging van het aantal vrouwen dat als ondernemer in 2021 een bedrijf is gestart in de detailhandel (22%) ten opzichte van een 2020 eerder. Dat geldt eveneens voor de land- en tuinbouwsector (14,6%).

Verwachte toename faillissementen

In 2021 is er een stijging van het aantal bedrijven waarneembaar en een forse afname van het aantal faillissementen. Er is een daling van 41% als de faillissementen in 2021 worden afgezet tegen het aantal in 2020. Deze daling is waarschijnlijk onder meer te danken aan de overheid die een breed pakket aan steunmaatregelen beschikbaar heeft gesteld. Het ligt wel in de lijn van verwachting dat het aantal faillissementen in 2022 gaat toenemen. Of dat gaat gebeuren is onder meer van de economische ontwikkelingen afhankelijk, net als van het verdere verloop van de coronacrisis.

Stijging ondernemers in de logistieke sector

Er zijn verschillende sectoren, waarin er sprake is geweest van een stijging van het aantal ondernemers. In de gezondheidsbranche is de grootste toename te zien met 27% gevolgd door de bouw met 19% en 15% in de horecasector. Ook de logistieke branche staat bij ondernemers in de belangstelling, want daarin is er een stijging waarneembaar van 19%. De toename van bedrijven in bepaalde sectoren is eenvoudig te verklaren.

De gezondheidszorg en de bouw zijn op dit moment branches, waarin veel werkaanbod beschikbaar is. Er is momenteel sprake van krapte op de arbeidsmarkt als het om de gezondheidssector en de bouwbranche gaat. Dat biedt dan ook zeker kansen voor mensen die vanuit loondienst bijvoorbeeld de overstap maken naar het ondernemen als zzp'er.

Ondernemer aan het werkHet aantal fulltime zzp'ers is al jaren aan het toenemen. Als startende zzp'er is het belangrijk om de boekhouding goed te organiseren.

De meeste zzp'ers maken tegenwoordig gebruik van online boekhouden. Hiermee kun je eenvoudig de financiële administratie bijhouden.

Mijnzzp.nl