Team Mijnzzp

Aangifte inkomstenbelasting

Er is een ruime keuze uit aanbieders die zakelijke leningen verstrekken aan zzp'ers. Wil je als zzp'er een lening aanvragen dan is de aangifte inkomstenbelasting daarvoor het uitgangspunt. Dit is namelijk een document, waarop alle belangrijke inkomensgegevens en financiële verplichtingen vermeld staan. Let wel op, want de aangifte inkomstenbelasting verschilt ten opzichte van een definitieve aanslag inkomstenbelasting. De aan te leveren documenten variëren overigens per kredietverstrekker. Bij het aanvragen van een zzp lening is het daarom aan te raden om altijd te kijken naar de voorwaarden en benodigde documenten. Dit biedt ook de gelegenheid om een vergelijking tussen kredietverstrekkers te maken.

Let op: aangifte inkomstenbelasting verschilt met aanslag

De aangifte inkomstenbelasting laat zien wat jij als zzp'er opgeeft aan alle inkomsten en financiële verplichtingen. De kredietverstrekker heeft al deze gegevens nodig om te bepalen of je voor een zakelijke lening in aanmerking komt. De informatie op een definitieve aanslag inkomstenbelasting is veel beperkter. De aanslag inkomstenbelasting laat zien of en hoeveel belasting je moet betalen of terugontvangt. Er is wat dat betreft dus een duidelijk verschil tussen je aangifte inkomstenbelasting die jij doet en de definitieve aanslag inkomstenbelasting die je van de Belastingdienst krijgt.

Inhoud aangifte inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting is voor kredietverstrekkers van belang en dus niet de aanslag inkomstenbelasting. Naast je persoonlijke gegevens staan de gegevens van je bedrijf op de aangifte vermeld. De kredietverstrekker krijgt hierdoor inzicht in de winst uit onderneming, privéopnames en informatie betreffende eventuele andere schulden of leningen. Combineer je het ondernemerschap met een baan in loondienst dan staan deze inkomensgegevens eveneens op de aangifte inkomstenbelasting. Je persoonlijke financiële situatie wordt duidelijk, net als de financiële bedrijfsgegevens.

Aangifterapport van de boekhouder

Houd je de boekhouding niet zelf bij en laat je de aangifte verzorgen door een boekhouder? In dat geval kan je het aangifterapport van je boekhouder als uitgangspunt nemen om een zakelijke lening aan te vragen. Dit rapport dient dan wel aan bepaalde eisen te voldoen. De balans dient er bijvoorbeeld in te staan, net als de winst- en verliesrekening en vermelding van ingediende aangifte van de inkomstenbelasting.

Mijnzzp.nl