Team Mijnzzp

Arbeidsmarkt

De plannen van het aankomende kabinet richten zich onder meer op het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt. De zzp'ers worden in het akkoord, dat op hoofdlijnen is neergezet in elk geval aangehaald. Daar is bovendien goed nieuws uit te halen, want de eerder aangekondigde verdere daling van de mkb-vrijstelling gaat niet door. In het akkoord is er aandacht voor het creëren van meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Dit geldt niet alleen voor zzp'ers, maar ook voor alle flexwerkers. Verder zijn er nog een aantal veranderingen die zelfstandig ondernemers op verschillende manieren treft.

Inhoudsopgave
Schijnzelfstandigheid aanpakken
Verhoging btw in culturele sector

Schijnzelfstandigheid aanpakken

Het is niet echt nieuws dat de overheid de plannen om schijnzelfstandigheid aan te pakken gaat doorzetten onder het nieuwe kabinet. Er wordt al jarenlang naar een manier gezocht om schijnzelfstandigheid te bestrijden en ruimte te laten aan zzp'ers. Uit het hoofdlijnenakkoord komt naar voren dat de ingeslagen weg met betrekking tot behandeling van de nieuwe wet wordt voortgezet. De contouren van de conceptwet dragen echter nog niet bij tot meer duidelijkheid voor zelfstandig ondernemers. Bovendien zijn er al meerdere belanghebbenden geweest die zich kritisch hebben uitgelaten over de conceptwet. De wet biedt bijvoorbeeld geen houvast als het gaat om duidelijke criteria voor ondernemers. De focus ligt vooral op het bepalen wanneer er sprake is van een arbeidsbetrekking.

Verhoging btw in culturele sector

De verlaging van de mkb-winstvrijstelling gaat niet door, maar er komt wel een verhoging van de btw voor ondernemers in de culturele branche. Er zijn in deze sector grote aantallen ondernemers werkzaam in allerlei beroepsgroepen. Deze variëren van zzp acteurs tot zzp geluidstechnici en van zzp theatermakers tot zzp muziekdocenten. De verhoging van de btw in de culturele sector heeft natuurlijk effect, zoals het doorberekenen van de hogere btw in de prijzen. Naast deze verandering geldt dat het de bedoeling is om een verlaging van de lasten op arbeid door te voeren. Uiteraard is het nog wel de vraag of en wanneer de voorgestelde plannen in werkelijkheid tot uitvoering komen. De hoofdlijnen liggen er nu, maar de details moeten natuurlijk nog worden ingevoerd.

Mijnzzp.nl