Team Mijnzzp

Kunstenaars

De regeling Samenwerking & Schaalvoordelen is speciaal bedoeld voor zzp'ers in de culturele en creatieve branche. Het doel van deze nieuwe subsidie is de ondernemers van schaalvoordelen te laten profiteren en op kosten te besparen. Daarbij dient de subsidie voor het onderzoeken van samenwerkingen met andere partijen. Dit met als doel tot een samenwerking te komen om op deze wijze van de voordelen gebruik te maken.

Inhoudsopgave
Meer zekerheid
Waar bestaat de subsidie uit?
Spelregels

Meer zekerheid

De subsidieregeling Samenwerking & Schaalvoordelen vormt een motivatie voor zzp'ers en partijen in de creatieve en culturele branche om de samenwerking aan te gaan. Een voordeel van een samenwerking is dat er hierdoor meer zekerheid komt. Bijvoorbeeld als het gaat om zekerheid van werk, maar ook om zekerheid van kosten en zekerheid van inkomen. Zelfstandig ondernemers met een eenmanszaak maken allerlei kosten, zoals voor scholing, maar ook voor de uitgaven voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering net als voor pensioen. Deze kosten zijn beter te dragen als er sprake is van samenwerking die tot schaalvoordeel en tot besparingen leiden. De nieuwe subsidie Samenwerking & Schaalvoordelen is aan te vragen via Oog voor Impuls.

Waar bestaat de subsidie uit?

Oog voor Impuls biedt verschillende mogelijkheden voor de nieuwe subsidie, zoals een Verkenningsbijdrage en een stimulans bijdrage. De Verkenningsbijdrage bedraagt maximaal € 20.000 en is bedoeld voor het verkennen van mogelijke samenwerkingen met organisaties en maximaal € 5.000 voor het onderzoeken van samenwerkingen met andere zzp'ers. De stimulans bijdrage is bedoeld voor de kosten van implementatie voor het samenwerking. Betreft het een samenwerking met een organisatie dan is hier een maximaal bedrag aan verbonden van € 10.000. Bij een samenwerking met andere ondernemers met een eenmanszaak is het maximale bedrag € 2.500.

Spelregels

Er zijn een aantal spelregels van toepassing op de regeling Samenwerking & Schaalvoordelen. De ondernemer moet bij de Kamer van Koophandel met een SBI-code staan ingeschreven waaruit blijkt dat de zzp'er werkzaam is in de culturele en creatieve branche. Er moet een samenwerkingsplan komen voor het aanvragen van de Verkenningsbijdrage. Hierin staan onder meer het doel, maar ook hoe en wanneer dit bereikt gaat worden net als de hoogte van de kosten.

Mijnzzp.nl