Team Mijnzzp

Fossiele brandstoffen

Uit het Trendrapport Duurzame Mobiliteit van Nationale-Nederlanden blijkt dat ruim 75% van de zzp'ers nog in een voertuig rijdt op fossiele brandstoffen. Minder dan de helft van de ondernemers heeft weet van de wetten en regels met betrekking tot duurzaamheid, die in de toekomst gaan gelden. Het gebrek aan kennis, maar ook misverstanden over de kosten van duurzaam rijden, houden zzp'ers tegen om elektrisch te rijden. Zo blijkt uit het onderzoek dat de grote meerderheid in de veronderstelling is dat een autoverzekering en het onderhoud van elektrische auto’s duurder is. Dit is volgens de verzekeraar die het onderzoek heeft laten uitvoeren niet terecht.

Inhoudsopgave
Elektrische auto in gebruik voordeliger
Dieselbusjes nog altijd populair
Afname interesse elektrisch rijden

Elektrische auto in gebruik voordeliger

Een elektrische auto blijkt in gebruik uiteindelijk voordeliger te zijn dan een auto die op fossiele brandstoffen rijdt. Het is daarbij belangrijk om naar het totale kostenplaatje te kijken. Een elektrische auto kost bij de aanschaf ervan meer geld, maar de kosten die daarna volgen zijn in verhouding voordeliger. De wegenbelasting is bijvoorbeeld nu nog goedkoper voor elektrische auto’s en naar verwachting dalen de aankoopkosten in de toekomst.

Dieselbusjes nog altijd populair

Het blijkt dat dieselbusjes nog altijd populair zijn om aan te schaffen. Zo zijn de verkopen hiervan in de maand maart met 20% gestegen. Dit komt onder meer omdat zzp'ers dit jaar nog kunnen profiteren van de bpm-vrijstelling. Deze komt in 2025 te vervallen. Of het ook een verstandige keuze is, hangt er nog maar van af. De ontwikkelingen om dieselvoertuigen te weren in binnensteden, nemen in rap tempo toe De nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot duurzaamheid brengt ook met zich mee dat er zowel emissieloze zones in binnensteden als op bouwplaatsen komen.

Afname interesse elektrisch rijden

De ANWB heeft onlangs geconstateerd dat er sprake is van een afnemende interesse voor elektrisch rijden. Dit verschijnsel doet zich niet alleen voor onder particulieren, maar ook onder ondernemers. De hoge aanschafkosten van een elektrisch voertuig zijn daar debet aan. 38% van de zzp'ers heeft laten weten om meer te willen betalen voor het kopen van een duurzaam voertuig, maar de grote meerderheid wil dat dus niet.

Mijnzzp.nl