Team Mijnzzp

Deelmobiliteit

Er is een onderzoek uitgevoerd door ANWB Zakelijk, waaruit blijkt dat een grote meerderheid van de ondernemers interesse heeft in deelmobiliteit. In het afgelopen jaar lag de interesse nog bij 66% van de ondernemers en in 2024 is dat percentage gestegen naar 82%. Overigens wordt daarbij wel de opmerking gemaakt dat de zzp'er zich wat meer terughoudend opstelt dan andere bedrijven in het mkb.

Inhoudsopgave
Wat is zakelijke deelmobiliteit?
Zzp'er en deelmobiliteit
Verschil: 1 auto of meerdere auto’s

Wat is zakelijke deelmobiliteit?

Bij zakelijke deelmobiliteit maken zzp'ers en bedrijven gebruik van de mogelijkheid om een vervoermiddel te delen. Dit levert meerdere voordelen op, zoals het ontlopen van een investering in een bedrijfsmiddel, zoals een bedrijfsauto. Daarbij is het ook een duurzame keuze, omdat het autobezit door zakelijke deelmobiliteit afneemt. MyWheels ziet de trend van een toenemende interesse in zakelijke deelmobiliteit in de praktijk. Het blijkt dat er al sprake is van 20% zakelijke ritten. Overigens heeft het zakelijk delen van vervoersmiddelen niet alleen betrekking op auto’s. Ook het zakelijk delen van fietsen, bakfietsen en scooters maakt onderdeel uit van de deelmobiliteit.

Zzp'er en deelmobiliteit

Het is volgens het onderzoek de verwachting dat bedrijven in het mkb sneller gebruik gaan maken van deelmobiliteit dan zzp'ers. Van de ondernemers in het mkb verwacht 35% in een periode van 3 tot 5 jaar de overgang te maken naar zakelijke deelmobiliteit. Van de zzp'ers verwacht 28% deze overstap te maken in een periode van 5 tot 10 jaar. Dat zzp'ers zich nog wat meer terughoudend opstellen, heeft vermoedelijk te maken met het aantal auto’s, dat tot het bedrijf behoort.

Verschil: 1 auto of meerdere auto’s

Doorgaans heeft een zzp'er één bedrijfswagen en hebben de grotere bedrijven er meerdere, wat een grotere investering met zich meebrengt. Het is dan onder meer financieel interessanter voor het mkb om de overstap te maken naar zakelijke deelmobiliteit. Het maken van de overstap heeft niet alleen een financiële reden, maar gebeurt ook om praktische redenen. Denk maar aan de parkeerproblematiek, maar ook aan de drukte in de binnensteden. Dit zijn eveneens redenen voor bedrijven om te kijken naar alternatieve vormen van vervoer, zoals het zakelijk delen van vervoersmiddelen.

Mijnzzp.nl