Lobbyist

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Lobbyist?

Een lobbyist is iemand die lobbyt namens een bepaalde organisatie, instelling of bedrijf. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een lobbyist het beste omschrijven als het stelselmatig uitoefenen van druk op beleidsmakers of andere invloedrijke mensen om een bepaald doel te bereiken. Het lobbyen wordt dus niet willekeurig gedaan, maar juist bij de mensen die invloed kunnen uitoefenen op een bepaalde beslissing. Een lobbyist hoeft niet per se bij een overheidsorgaan te lobbyen, maar kan ook lobbyen bij het bestuur van een groot bedrijf of organisatie. De lobbyist kan dan bijvoorbeeld lobbyen om een bepaald merk machine te kopen. De lobbyist zal dan door een constante druk iemand van het bestuur proberen te beïnvloeden om voor dat ene bepaalde merk te kiezen. Maar er kan ook gelobbyd worden om een bepaalde vergunning te verkrijgen. Een lobbyist werkt gericht en krijgt duidelijke instructies over de uiteindelijke doelstelling. Het is belangrijk dat een lobbyist zijn huiswerk doet, en de juiste persoon aanspreekt waar de meeste kans gemaakt kan worden om het doel te bereiken. Als het echt om een belangrijk onderwerp gaat kunnen organisaties, instellingen en bedrijven meerdere lobbyisten inzetten om zo hun kansen te vergroten. Het beroep lobbyist moet verder wel algemeen gezien worden, omdat de term lobbyist op verschillende mensen van toepassing kan zijn. Daarnaast komen lobbywerkzaamheden overal wel voor binnen het bedrijfsleven. Het lobbyen is niet alleen voorbehouden aan de grote industrie, omdat ook kleinere bedrijven aan lobbywerkzaamheden kunnen doen. Het lobbyen heeft meestal betrekking op het veranderen van regels, het binnenhalen van opdrachten, het verkrijgen van subsidies, het verkrijgen van licenties of heeft betrekking op het binnenhalen van bepaalde belangrijke posities. Ook het lobbyen om bepaalde inzichten onder mensen te doen veranderen komt veel voor.

Lees verder...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Lobbyist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Lobbyist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl