Gemiddelde Boekhoudkundige Rentabiliteit voor een Advertentieverkoper

Boekhouding

Team Mijnzzp

Om de winstgevendheid van een project of investering te kunnen beoordelen is het belangrijk om de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit en bijbehorende formule te kennen. De formule van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR) komt in het kort neer op de gemiddelde netto opbrengst van een investering, wat uitgedrukt wordt in een percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Als de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit hoger is dan de gemiddelde kosten van het totale vermogen, dan is het project of de investering aanvaardbaar. GBR is een element van de boekhouding van een bedrijf.

Ook aandeelhouders gebruiken de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit en de vermogenswaarde om de investering te kunnen beoordelen: het gemiddeld geïnvesteerd vermogen en welke gemiddelde rentabiliteit verwacht wordt.

Waarom de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit berekenen

Ondernemers berekenen de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit om te beoordelen of een bepaalde investering, of investeringen, of bepaalde investeringsprojecten de moeite waard is of zijn. Door het berekenen van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit, via de formule, kunnen ondernemers op een realistische manier bepalen of een investering wel of niet uit kan.

Denk bijvoorbeeld aan de investering van het aanschaffen van een nieuwe machine, om bepaalde werkzaamheden voor een opdrachtgever te kunnen uitvoeren. In dat geval is het ook belangrijk om de duur van de werkzaamheden op te nemen om de juiste afschrijvingsperiode te kunnen toepassen.

Vul de gegevens in de tabel in en druk op 'bereken' om de investering te kunnen beoordelen.

Let op! Om de gemiddelde boekhoudkundig rentabiliteit te kunnen berekenen is het belangrijk om alle ontvangsten en uitgaven op te nemen in de berekening. Dit betreft bijvoorbeeld ook de aanschafwaarde (=investering), onderhoudskosten, certificering, manuren, opbrengsten en de restwaarde.

TermOmschrijvingWaarde
InvesteringHoeveel euro gaat u investeren?
GebruiksduurHoeveel jaar gaat u het bedrijfsmiddel gebruiken?
RestwaardeWat is de waarde van het bedrijfsmiddel aan het eind van de gebruiksperiode, in euro? Dit kan ook 0 zijn.
OpbrengstenVul in wat u in totaal met het bedrijfsmiddel verdient. Dus in totaal, gedurende alle jaren. De totale gemiddelde netto opbrengst in euro.
KostenVul in welke kosten u in totaal aan het bedrijsfmiddel heeft, bijvoorbeeld onderhoudskosten. Dus in totaal, gedurende alle jaren, het totaal van alle gemiddelde kosten in euro.

Meer informatie

Meer informatie over de Gemiddelde Boekhoudkundige Rentabiliteit vind je onder andere in de volgende weblogs op Mijnzzp.nl:

Boekhoudsoftware vergelijken

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Disclaimer

De bedragen en voorbeeldberekeningen op Mijnzzp.nl zijn indicatief, er kunnen op geen enkele manier rechten aan worden ontleend. De bedragen en berekeningen zijn tot stand gekomen door het verzamelen van openbare informatie op het internet en moeten gezien worden als een indicatie. De bedragen en berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens zoals u die zelf heeft opgegeven en die niet door ons zijn geverifieerd. Er kan sprake zijn van persoonlijke omstandigheden, een afwijkend belastingregime en/of aanvullende of gewijzigde wetgeving. Uw boekhouder of fiscalist kan u verder informeren.

Alle bedragen kunnen afrondingsverschillen bevatten. Wij ronden bedragen af op hele centen naar de dichtstbijzijnde waarde.

De gepresenteerde bedragen en berekeningen zijn niet gecontroleerd noch goedgekeurd door een accountant, de belastingdienst of anderen.

Vindt u een fout in onze berekeningen? Laat het ons weten.

Mijnzzp.nl