Behandelcoordinator

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Behandelcoordinator?

Een behandelcoördinator is een persoon die als regiebehandelaar de verantwoordelijkheid heeft over de behandeling van cliënten of patiënten op een afdeling. Het kan ook zo zijn dat er sprake is van het hebben van de verantwoordelijkheid over meerdere afdelingen. Een van de taken van een behandelcoördinator is het voeren van intakegesprekken. In het verlengde daarvan vinden er vervolgens op regelmatige basis gesprekken plaats die over de voortgang van de behandeling of het verblijf gaan. Het doel van deze voortgangsgesprekken richt zich op het bieden van ondersteuning aan patiënten of cliënten op de afdeling. Daarbij is het eveneens van belang om deze personen te motiveren. In het kader van de werkzaamheden en het verblijf of behandeling is er sprake van het onderhouden van contacten met allerlei medewerkers binnen de instelling. Ook is er sprake van het onderhoud van contact met externe partners. Er is daarbij sprake van een adviserende en coördinerende rol, maar het komt ook voor dat een behandelcoördinator hierin een sturende rol heeft. In de praktijk komt het erop neer dat een behandelcoördinator als een spin in het web functioneert in een complexe setting. Het is altijd van belang om op zoek te gaan naar het evenwicht aangaande de belangen en behoeften van cliënten of patiënten. Overigens komt het beroep behandelcoördinator in allerlei disciplines voor in de praktijk. Denk daarbij onder meer aan gedragsdeskundigen, coaches en werkbegeleiders net als aan praktijkbegeleiders die als behandelcoördinator werkzaam kunnen zijn. Een andere benaming voor behandelcoördinator kan in sommige gevallen van toepassing zijn, zoals GZ-psycholoog.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Behandelcoordinator

Wat is het salaris en tarief van een Behandelcoordinator? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Behandelcoordinator in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Behandelcoordinator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Behandelcoordinator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl