Sociotherapeut

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Sociotherapeut?

Een sociotherapeut is een persoon die zich gespecialiseerd heeft in sociotherapie. Dit is een vorm van therapie die betrekking heeft op het op methodische wijze realiseren van een therapeutisch woon- of leefklimaat. Er is daarbij sprake van het werken met cliënten die bijvoorbeeld onder het brede begrip van GGZ vallen. Het begeleiden van cliënten met psychische of psychiatrische stoornissen maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van een sociotherapeut. Het gaat dus om de begeleiding van mensen die bijvoorbeeld met gedragsproblemen of met mentale problemen te maken hebben. Daarbij zorgt een sociotherapeut voor het realiseren van een sociale en veilige omgeving, waarbinnen patiënten worden behandeld en herstellen. Een sociotherapeut is daarbij te zien als het eerste aanspreekpunt voor de cliënten en heeft de verantwoordelijkheid aangaande de invulling van het alledaagse leven. De veilige en sociale omgeving vormt een basis voor patiënten of cliënten om in het dagelijkse leven te leren omgaan met de psychische of psychiatrische stoornis. Er is sprake van een intensieve begeleiding, waarbij de dagelijkse structuur van groot belang is. Naast het zijn van een aanspreekpunt voor cliënten geldt dat een sociotherapeut tevens als aanspreekpunt dient voor behandelaren en het netwerk van de cliënt. Tot de praktische werkzaamheden behoren onder meer taken als het toezien op het nakomen van afspraken. Bijvoorbeeld als een cliënt een afspraak heeft met een behandelaar of naar therapie moet gaan. Ook het verstrekken van medicatie maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van een sociotherapeut. Verder is er sprake van ondersteuning bij de dagelijkse maaltijden en gaat een sociotherapeut mee naar afspraken buiten de deur. Er vindt schriftelijke overdracht plaats voor collega’s en daarbij worden eventuele bijzonderheden gerapporteerd.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Sociotherapeut

Wat is het salaris en tarief van een Sociotherapeut? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Sociotherapeut in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Sociotherapeut

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Sociotherapeut bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl