Hypotheek voor een Gezel

Hypotheek berekeningen

Team Mijnzzp

Op deze pagina vindt u hypotheekberekeningen voor u als Gezel, waar op basis van uw gegevens de maximaal mogelijke hypotheek wordt berekend. Hoe meer u invult, hoe meer informatie we kunnen geven. Wij gaan in alle berekeningen uit van een hypotheek met volledige rente-aftrek. Onderaan de pagina leest u hier meer over.

Uw situatie

Vul uw gegevens in om een berekening van de maximale hypotheek voor een Gezel te krijgen.

Inkomen
 • Vul het gehele bedrag in, zonder punten of komma's.
 • Ondernemer: de gemiddelde netto winst (=fiscale winst) over de afgelopen 3 jaren.
 • Werknemer: bruto jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag en eventuele 13e maand.
 • Ontvangt u alimentatie? Dan kunt u het jaarbedrag hier bij optellen.
 • Betaalt u alimentatie of erfpacht? Dan moet u het jaarbedrag hier van aftrekken.
 • Tip: u kunt op Mijnzzp.nl ook bruto-netto berekeningen en pensioen berekeningen maken.

Inkomen partner
 • Vul het gehele bedrag in, zonder punten of komma's.
 • Als u de hypotheek samen afsluit, dan mag het laagste inkomen van u beiden (deels) worden meegerekend.
 • Vul hier het (lagere) partner inkomen in.
 • Als u hier een hoger inkomen invult, dan wissel wij de twee getallen om.

Hypotheekrente
 • Gebruik indien nodig een komma, dus 1,7 in plaats van 1.7 invullen.

%

Rentevast periode

jaar

Schulden en kredieten
 • Als u schulden heeft, zoals een consumptief krediet of studieschuld, heeft dat invloed op de maximale hypotheek.
 • Vul hier de oorspronkelijke waarde van de schulden in.
 • U moet altijd het gehele, oorspronkelijke bedrag invullen. Het maakt niet uit of u al een deel van de schuld heeft afgelost.
Consumptief krediet

Studieschuld oude stelsel (voor 1 juli 2015)

Studieschuld nieuwe stelsel (vanaf 1 september 2015)

Uitkomst: maximale hypotheek € 105.694

Resultaat / maximale hypotheek€ 105.694
Samenvatting uitgangspunten
Inkomen€ 25.000
Partnerinkomen€ 0
Hypotheekrente en periode1,70%, 10 jaar vast
Schulden en kredietEr zijn geen schulden en kredieten opgegeven.
Berekening in stappen
Deze berekening gaat uit van het jaar 2021.
Het toetsinkomen is het inkomen (€ 25.000) plus 90 procent van het partner inkomen (€ 0). Uitkomst is € 25.000. [2021]
De toetsrente bij 10 jaar of meer jaar vast is de werkelijke hypotheekrente (1,70%). [2021]
De woonquote bij een toetsinkomen van € 25.000 en rente van 1,70% is 18% (geen AOW, volledig aftrekbaar). [2021]
Bij een woonquote van 18% en een gezamenlijk inkomen van € 25.000 kan er maandelijks maximaal € 375,00 besteed worden aan wonen. [2021]
Er zijn geen leningen opgegeven die dit bedrag verlagen.
Bent u aan het orienteren op een nieuwe woning of hypotheek?
Misschien zijn de volgende links dan ook interessant voor u.
 • Bespaar tot € 1.350,- per jaar op uw vaste lasten met Jawel.nl.
Disclaimer

Wij gaan in alle berekeningen uit van een hypotheek met volledige rente-aftrek in box 1, gedurende de gehele looptijd. Als u eerder een hypotheek heeft gehad en/of een huis heeft verkocht met overwaarde en/of uw AOW of pensioen gaan in tijdens de looptijd van de hypotheek, dan kan het zijn dat u de hypotheekrente niet volledig, of niet voor de hele looptijd, kunt aftrekken. Uw hypotheekadviseur, boekhouder of fiscalist kan u verder informeren.

Als uw (aan te kopen) woning voorzien is van energiebesparende maatregelen, dan kan de maximale hypotheek hierdoor hoger zijn. Wij hebben daar geen rekening mee gehouden in de berekeningen.

Of u een hypotheek kunt krijgen van een bepaald bedrag hangt van meer zaken af dan alleen uw inkomen. Onder andere is ook de waarde van het onderpand (de woning) van belang. Het staat een financier geheel vrij om u geen of slechts een beperkte hypotheek aan te bieden.

De bedragen en voorbeeldberekeningen op Mijnzzp.nl zijn indicatief, er kunnen op geen enkele manier rechten aan worden ontleend. De bedragen en berekeningen zijn tot stand gekomen door het verzamelen van openbare informatie op het internet en moeten gezien worden als een indicatie. De bedragen en berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens zoals u die zelf heeft opgegeven en die niet door ons zijn geverifieerd. Er kan sprake zijn van persoonlijke omstandigheden en aanvullende of gewijzigde wetgeving. Er zijn veel elementen die een hypotheek advies of hypotheekberekening kunnen beinvloeden zoals leeftijd, salaris, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, omzet, historische omzet, pensioen, rentestand, samenlevingsvorm, et cetera. De bedragen kunnen afrondingsverschillen bevatten.

De gepresenteerde bedragen en berekeningen zijn niet gecontroleerd noch goedgekeurd door een accountant, de belastingdienst of anderen.

Vindt u een fout in onze berekeningen? Laat het ons weten.

Mijnzzp.nl