Klinisch geriater

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Klinisch geriater?

Een klinisch geriater is een medisch specialist die zich richt op kwetsbare ouderen, die vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van psychische en lichamelijke klachten en aan sociale problemen. De patiënten waarmee een klinisch geriater te maken heeft zijn over het algemeen minimaal zeventig jaar oud. Als klinisch geriater krijg je bijvoorbeeld te maken krijgen met patiënten die alzheimer hebben, mobiliteitsproblemen hebben, incontinent zijn of met patiënten, die eenzaam zijn. Een klinisch geriater werkt op de afdeling geriatrie van een ziekenhuis of binnen een speciale instelling gericht op ouderenzorg. De werkzaamheden van een klinisch geriater zijn over het algemeen gericht op herstel en behoud van zelfredzaamheid. Als klinisch geriater werk je dus met oudere patiënten, die behoefte hebben aan specialistische medische zorg, omdat ze in de meeste gevallen zeer kwetsbaar zijn. Ook de belastbaarheid van oudere patiënten is specifiek iets waarmee een klinisch geriater rekening moet houden, omdat oudere patiënten over het algemeen beperkingen hebben. Een klinisch geriater kan niet gezien worden als een specialist ouderengeneeskunde, omdat een klinisch geriater oudere patiënten zal onderzoeken en behandelen die ziek zijn geworden. Een specialist ouderengeneeskunde is betrokken bij oudere patiënten, die aan het revalideren of aan het herstellen zijn. Ook oude patiënten die chronische zorg nodig hebben vallen meestal onder de specialist ouderengeneeskunde. Een ander verschil is dat een specialist ouderengeneeskunde meer te maken heeft met huisartsen en verpleeghuizen. Een klinisch geriater dus gespecialiseerd in het behandelen van oudere mensen, die verblijven binnen een ziekenhuis of speciale instelling. Als klinisch geriater heb je te maken met veelvoorkomende ouderdomsziektes en ouderdomsaandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan dementie, alzheimer, parkinson, osteoporose en aan verwardheid.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Klinisch geriater

Wat is het salaris en tarief van een Klinisch geriater? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Klinisch geriater in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl