Volksvertegenwoordiger

Volksvertegenwoordiger

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Volksvertegenwoordiger?

Een volksvertegenwoordiger is een politicus die een wetgevende functie uitvoert binnen een politiek lichaam. Een volksvertegenwoordiger is verantwoordelijk voor volksvertegenwoordiging op bestuurlijk niveau, dat betrekking kan hebben op de landelijke politiek (Eerste en Tweede Kamer), de Provinciale Staten of de gemeentepolitiek. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een volksvertegenwoordiger het beste omschrijven als het controleren van het bevoegde gezag en het (mede) bedenken en opstellen van wetten, inclusief het controleren op de uitvoering hiervan. Een volksvertegenwoordiger kan op verschillende niveaus actief zijn, echter komen de werkzaamheden op alle niveaus in hoofdlijnen met elkaar overeen. Volksvertegenwoordigers maken een belangrijk onderdeel uit van de democratie, omdat het de volksvertegenwoordigers zijn, die de bevoegde organen controleren en de voor hun belangrijke standpunten onder de aandacht brengen bij de juiste organen. Organen zijn bijvoorbeeld ministeries, het college B&W en waterschappen. Een volksvertegenwoordiger is dus een politicus, die door middel van een verkiezing is verkozen om de belangen van het volk te behartigen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een volksvertegenwoordiger het beste omschrijven als het vaststellen van wetten en andere reglementen en het controleren van het bestuur. Meer specifieke benamingen voor volksvertegenwoordiger kunnen zijn gemeenteraadslid of Tweede Kamerlid. Het zijn de gemeenteraadsleden en de Tweede Kamerleden, die verantwoordelijk zijn voor het controleren van het dagelijks bestuur, zoals het college van B&W of de regering als het de landelijke politiek betreft. Eigenlijk kunnen alle politici aangemerkt worden als volksvertegenwoordiger, omdat alle politici het volk vertegenwoordigen. Wel kunnen volksvertegenwoordiger op verschillende manieren werkzaam zijn en te maken hebben met verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Lees verder...


Mijnzzp.nl