Volksvertegenwoordiger

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Volksvertegenwoordiger?

Volksvertegenwoordiger is een algemene benaming voor personen die een wetgevende functie uitvoeren binnen een politiek lichaam. Een volksvertegenwoordiger houdt zich dan ook bezig met volksvertegenwoordiging op bestuurlijk niveau, dat weer betrekking kan hebben op de landelijke politiek (Eerste en Tweede Kamer), Provinciale Staten en gemeentepolitiek. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een volksvertegenwoordiger het beste omschrijven als het controleren van het bevoegde gezag en het (mede) bedenken en opstellen van wetten, inclusief het controleren op de uitvoering hiervan. Een volksvertegenwoordiger kan op verschillende niveaus actief zijn, wel komen de werkzaamheden op alle niveaus op hoofdlijnen met elkaar overeen. Volksvertegenwoordigers maken een belangrijk onderdeel uit van de democratie, omdat het de volksvertegenwoordigers zijn die de bevoegde organen controleren en de voor hun belangrijke aandachtspunten onder de aandacht brengen bij de juiste personen en organen. Organen zijn bijvoorbeeld ministeries, het college B&W en waterschappen. Een volksvertegenwoordiger is in alle gevallen een politicus die door middel van een verkiezing is verkozen om de belangen van het volk te verdedigen door het te vertegenwoordigen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een volksvertegenwoordiger het beste omschrijven als het vaststellen van wetten en andere reglementen en het controleren van het bestuur. De functie volksvertegenwoordiger moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een volksvertegenwoordiger op alle denkbare niveaus werkzaam kan zijn binnen verschillende overheidsorganen.

Lees verder...


Mijnzzp.nl