Bereken boekwaarde en afschrijvingen voor een Hotelier

Boekhouding

Team Mijnzzp

Als ondernemer ontkom je er niet aan om regelmatig bedrijfsmiddelen aan te schaffen. Op deze pagina is het mogelijk om te berekenen in hoeveel jaar je bedrijfsmiddelen boekhoudkundig mag aftrekken van de belasting. Koopt u een bedrijfsmiddel voor minder dan € 450? Dan mag u het bedrag in 1 keer aftrekken als kosten. De aanschaf van bedrijfsmiddelen kan extra mogelijkheden bieden om kosten in aftrek te nemen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, milieu-investeringsaftrek, willekeurige afschrijving milieu-investeringen en energie-investeringsaftrek.

Onder de berekening lees je meer informatie over afschrijvingen.

Boekwaarde en afschrijving berekeningen

Vul de gegevens in de tabel in en druk op 'bereken'.

TermOmschrijvingWaarde
AanschafwaardeWat is de aankoopprijs in euro (exclusief btw) van het bedrijfsmiddel?
GebruiksduurHoeveel jaar gaat u het bedrijfsmiddel gebruiken/over welke termijn wilt u afschrijven?
RestwaardeWat is de waarde in euro van het bedrijfsmiddel aan het eind van de gebruiksperiode?

Bedrijfsmiddelen en afschrijvingen

Om te begrijpen wat je boekhoudkundig mag afschrijven is het belangrijk om te beseffen dat niet alles zomaar afgeschreven mag worden. Producten die in aanmerking komen voor afschrijving worden omschreven als een bedrijfsmiddel of als (onderdeel van de) vaste activa. Bedrijfsmiddelen zijn producten die niet doorverkocht worden aan een klant of opdrachtgever. Bedrijfsmiddelen ofwel vaste activa zijn nodig om een bepaalde dienst of product te kunnen verkopen, vaak met een langere economische levensduur. Denk hierbij aan computers, kantoorbenodigdheden, machines, gereedschappen en aan eventuele vergunningen. Zonder bedrijfsmiddelen is het voor ondernemers niet mogelijk om een bedrijf te runnen.

Zo lang de bedrijfsmiddelen / vaste activa niet zijn afgeschreven, vormen ze een onderdeel van het eigen vermogen van uw organisatie.De Belastingdienst hanteert vaste staffels met betrekking tot de periode dat bedrijfsmiddelen afgeschreven mogen worden, zie de onderstaande tabel. Grofweg komen deze staffels overeen met de economische levensduur van de vaste activa, en dit is als het goed is ook ongeveer de technische levensduur van de bedrijfsmiddelen. Maar een machine waarvan de economische levensduur al lang is verstreken, kan nog steeds technisch goed werken. De technische levensduur kan dus flink afwijken van de economische levensduur. De afschrijving over deze periode is altijd een lineaire afschrijving, met dus een vast percentage per jaar van de totale investering. Bij een periode van vijf jaar is het percentage lineaire afschrijving dus ieder jaar 20% van de oorspronkelijke investering.

BedrijfsmiddelAfschrijvingstermijn
Zakelijke computer, laptop of telefoonMinimaal 5 jaar
BedrijfskledingMag je meestal in 1 keer aftrekken (<€ 450,-)
Klein gereedschap en hulpmateriaalMinimaal vijf jaar (meer dan € 450,-)
Grote machines of werktuigenMinimaal 10 jaar
Vervoersmiddelen, zoals auto, bestelwagen en fietsMinimaal 5 jaar
Kantoormeubilair en ander kantoorinventarisMinimaal 5 jaar
Bedrijfspanden en gebouwenAfschrijven mag meestal in 20 tot 30 jaar

Gebruiksduur bepalen

Bij het afschrijven op vaste activa of een bedrijfsmiddel mag je alleen afschrijven over de periode dat je het bedrijfsmiddel gebruikt. Koop je een nieuwe machine van € 40.000 die in het eerste jaar 6 maanden gebruikt wordt dan mag je over een periode van 6 maanden afschrijven. Op bedrijfsmiddelen mag per jaar maximaal 20% afschreven worden. Bij goodwill is de jaarlijkse afschrijving maximaal 10%. We spreken altijd over lineaire afschrijving: elk jaar een gelijkblijvend vast percentage.

Goodwill heeft betrekking op waarde dat niet direct betrekking heeft op de lopende activa en passiva van een onderneming. Goodwill heeft betrekking op immateriële bedrijfsmiddelen, zoals vergunningen, intellectuele eigendommen of kosten voor ontwikkeling van producten. Dit noemt men ook wel immateriële activa. Immateriële activa zijn niet tastbaar maar vertegenwoordigen wel een bepaalde waarde.

Waarom boekhoudkundig afschrijven

Het afschrijven op investeringen is verplicht als ondernemer. Het afschrijven op investeringen heeft in de meeste gevallen betrekking op de economische levensduur van een investering: de vermoedelijke gebruiksduur. Door het afschrijven op investeringen ontstaat er een realistisch beeld van de vaste activa en de technische levensduur van de bedrijfsmiddelen. Boekhoudkundig is het daarom belangrijk om alle afschrijvingen nauwkeurig bij te houden. Zolang je de vaste activa / investeringen / bedrijfsmiddelen aan het afschrijven bent, vormen ze een onderdeel van het eigen vermogen van je bedrijf. Boekwaarde berekenen: de boekwaarde van de investering is op ieder moment de aanschafwaarde minus het bedrag dat je al hebt afgeschreven.

Waarom is de boekwaarde belangrijk

Om de waarde van een onderneming te kunnen bepalen, is het belangrijk om de waarde/boekwaarde van een bedrijf te weten: de boekwaarde berekenen. De boekwaarde heeft betrekking op de totale waarde van de vaste activa minus de passiva. Wanneer een bedrijf een activa heeft van 100.000 euro en een passiva van € 25.000, dan is de boekwaarde € 75.000. De boekwaarde van een bedrijf is vooral interessant wanneer het bedrijf verkocht gaat worden. Investeerders en beleggers gebruiken in veel gevallen de boekwaarde van een bedrijf om tot een waardebepaling te kunnen komen. De boekwaarde geeft dan ook inzicht in de boekhoudkundige waarde van een bedrijf.

De boekwaarde van een bedrijf kan niet in alle gevallen gezien worden als maatstaf voor de waarde van een bedrijf. Er kan sprake zijn van bijzondere omstandigheden, zoals intellectuele eigendomsrechten, vergunningen of bijzondere producten die verkocht worden. De boekwaarde maakt het wel mogelijk om verschillende bedrijven onderling te vergelijken.

Verschil tussen boekwaarde en marktwaarde

De boekwaarde heeft betrekking op de waarde van het bedrijf volgens de eigen boekhouding. De marktwaarde van een bedrijf kan geheel anders uitvallen. Om de boekwaarde van een bedrijf uit te kunnen rekenen is het belangrijk om alle activa van een bedrijf op te tellen, minus de passiva.

Wat zijn activa en passiva?

Meer informatie hierover vindt u in ons artikel over activa en passiva.

Meer informatie

Lees voor meer informatie ook ons artikel over boekwaarde en afschrijvingen.

Boekhoudsoftware vergelijken

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Disclaimer

De bedragen en voorbeeldberekeningen op Mijnzzp.nl zijn indicatief, er kunnen op geen enkele manier rechten aan worden ontleend. De bedragen en berekeningen zijn tot stand gekomen door het verzamelen van openbare informatie op het internet en moeten gezien worden als een indicatie. De bedragen en berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens zoals u die zelf heeft opgegeven en die niet door ons zijn geverifieerd. Er kan sprake zijn van persoonlijke omstandigheden, een afwijkend belastingregime en/of aanvullende of gewijzigde wetgeving. Uw boekhouder of fiscalist kan u verder informeren.

Alle bedragen kunnen afrondingsverschillen bevatten. Wij ronden bedragen af op hele centen naar de dichtstbijzijnde waarde.

De gepresenteerde bedragen en berekeningen zijn niet gecontroleerd noch goedgekeurd door een accountant, de belastingdienst of anderen.

Vindt u een fout in onze berekeningen? Laat het ons weten.

Mijnzzp.nl