Vertrouw je vertrouwenspersoon

BedrijfVertrouw je vertrouwenspersoon
ProfielDeze pagina is 2603 keer bekeken.
Adres92 Boutenshove .C .P
VK 7172 Zoetermeer

5698788160
ContactStuur Vertrouw je vertrouwenspersoon een bericht
Extra informatiebedrijfsinfo

Bedrijfsinformatie

Zorgvrij ondernemen en tevreden medewerkers?

Werknemers én werkgevers kunnen tijdens het werk geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag vallen vormen van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals:

-pesten;
-(seksuele) intimidatie;
-discriminatie;
-agressie en geweld; en
-werkdruk.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en dit ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers en werkgevers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag en bij integriteitsschendingen.

Het is belangrijk dat een getroffen werknemer of werkgever met zijn of haar problemen terechtkan bij een professionele (externe) vertrouwenspersoon.

In geval van integriteitsovertredingen binnen bedrijven en organisaties is de integere externe vertrouwenspersoon een belangrijke spil voor de werkgever. 

Vertrouw Je VertrouwensPersoon begeleidt, adviseert en traint, bedrijven, organisaties en instellingen én haar medewerkers bij het terugdringen van ongewenst gedrag. Wij helpen en ondersteunen bij het oplossen van conflicten. Wij pakken integriteitsproblemen en -overtredingen aan om daarmee de veiligheid en welzijn van het (bedrijfs)leven te verbeteren. Wij dragen zorg voor het terugdringen van (langdurig) verzuim en behoud van gemotiveerde medewerkers.

Beroep(en)

Foto(s)

Afbeelding van Vertrouw je vertrouwenspersoon

Contact

Stuur Vertrouw je vertrouwenspersoon een bericht

Mijnzzp.nl